სტატიაზე კომენტარის გაკეთების წესები

ფავორიტებში დამატება
kids.ge
kids.ge
საიტის ადმინისტრაცია

სტატიებთან კომენტარის გაკეთება შეუძლია ნებისმიერ დარეგისტრირებულ მომხმარებელს. კომენტარის გაკეთებისას შესაძლებელია შეკითხვის დასმა, სტატიაში განვითარებულ თემის განვრცობა, მასზე საკუთარი აზრის გამოთქმა და რაც მთავარია, საკუთარი გამოცდილების სხვებისთვის გაზიარება.

კომენტარის გაკეთებისას მოქმედებს რამდენიმე მარტივი წესი:

  • კომენტარის თემა უნდა ეხებოდეს სტატიის იმ სტატიის თემას, სადაც ეს კომენტარია გაკეთებული.
  • კომენტარის შინაარის უნდა იყოს გასაგები.
  • კომენტარი არ უნდა შეიცავდეს უხამს სიტყვებს და ტერმინებს.
  • კომენტარის გაკეთებისას იკრძალება რაიმეს რეკლამირება.

 

რა უნდა გავითვალისწინოთ კომენტარის გაკეთებისას

გაითვალისწინეთ, რომ თქვენს მიერ გაკეთებული კომენტარები შეიძლება შეიცავდეს ისეთ შეკითხვას ან აზრს, რას სხვა მომხმარებლებისთვისაც შეიძლება საინტერესო იყოს, ამიტომ ნუ დაიზარებთ და ნუ მოგერიდებათ ნებისმიერი საკითხის წამოწევა რაც სტატიის თემას შეიძლება ეხებოდეს.

 

კომენტარის წაშლა

მომხმარებლის მიერ გაკეთებული კომენტარის წაშლა შეუძლია მხოლოდ ამავე მომხმარებელს. კომენტარის წაშლისას, მასთან ერთად წაიშლება ამ კომენტარზე გაკეთებული გამოხმაურებებიც. გაითვალისწინეთ, რომ თქვენი კომენტარი, შეკითხვა, გამოხმაურება და მასზე გაკეთებული პასუხები შეიძლება საინტერესო იყოს სხვა მომხმარებლებისთვისაც, ამიტომ ნუ გააკეთებთ კომენტარს, თუ წინასწარ იცით, რომ მასზე პასუხის მიღების შემდეგ მას წაშლით.

კომენტარის წაშლა ან მისი დროებით დაბლოკვა შეუძლია ასევე საიტის ადმინისტრაციას. რაც შეიძლება გამოწვეული იყოს კომენტარის შინაარსიდან.

 

ჩივილი სხვის კომენტარზე

მომხმარებელს არ შეუძლია სხვა მომხმარებლის მიერ გაკეთებული კომენტარის წაშლა, თუმცა შესაძლებლობა აქვს უჩივლოს ამა თუ იმ კომენტარს, თუკი ის ჩათვლის, რომ დარღვეულია კომენტარის გაკეთების ძირითადი წესები; გარდა ამისა, შესაძლებელია მიეთითოს კომენტარზე ჩივილის სხვა მიზეზებიც. ყველა კომენტარი, რომელზეც შემოვა ჩივილი, გადახედილი და განხილული იქნება ადმინისტრაციის მიერ. ამის შემდეგ მოხდება რეაგირება კომენტართან დაკავშირებით.

 

უარყოფითი ფონი

თუ რომელიმე მომხმარებელი შემჩნეული იქნება არაკეთილსინდისიერ მიდგომაში საკუთარ ან სხვების მიერ გაკეთებულ კომენტარებთან მიმართებაში, სისტემისთვის დაფიქსირდებიან როგორც უარყოფითი ფონის მქონე მომხმარებლები. შესაძლებელია მათ დროებით ან განუსაზღვრელი ვადით შეეზღუდოთ კომენტარების გაკეთების შესაძლებლობა. ხოლო რადიკალურ შემთხვევაში შესაძლებელია მოხდეს მათი IP მისამართის დროებითი ან მუდმივი დაბლოკვა.

 

 

ფავორიტებში დასამატებლად უნდა შეხვიდეთ სისტემაში.
ხოლო თუ ჯერ არ გაქვთ გახსნილი ანგარიში kids.ge-ზე, გაიარეთ რეგისტრაცია