სიტყვების დამატებასპამის თავიდან აცილების მიზნით, თქვენს მიერ დამატებული სიტყვები სისტემაში აისახებიან მხოლოდ მათი შემოწმების შემდეგ.

ახალი სიტყვები:

ყურადღება! ვისაც სურს მისი პატარის სიტყვებს ერთად მოუყაროს თავი, გაიარეთ რეგისტრაცია საიტზე, დაამატეთ თქვენი პატარა თქვენს ანგარიშს და აწარმოეთ მისი პირადი ლექსიკონი თქვენი ანგარიშიდან.

თუ უკვე გავლილი გაქვთ რეგისტრაცია, სისტემაში შესასვლელად მიჰყევით ლინკს

სიტყვების ძიება

ჩაწერეთ სიტყვა, რომელიც გსურთ რომ გადათარმნოთ პატარების ენაზე ან ჩაწერეთ პატარის მიერ ნათქვამი და ნახეთ რას შეიძება გულისხმობდეს ის.


 
decoration
                                 


F


FერFიFიტაკი


ა მიადა
ა მიდა
ა,იტიო
აა
ააი
ააო
ააჩო
აბაბუ
აბგე
აბოტუზი
აბოტუცი
აბჟ
აბუ
აბუ აბუ
აბუა
აბუალი
აბუსასი
აბუსი
აბუსიკი
აბუტი
აბუცი
აბუწიტე
აგა მინდა
აგამა
აგუ
ადა
ადაბოკი
ადამაიანი
ადგო
ადგუდა
ადი
ადია
ადიფრი
ადუ
ადღუდღდა
აები
ავა
ავგე
ავტო
ათათო
ათასგორი
ათაფსერი
აი-უი
აია
აია-ია
აიდელა
აიკანო
აიო
აიტო
აკაბო
აკაკანე
აკალიოკი
აკვანე
აკვაციუმი
აკივარდი
აკინინე
აკლავი
აკოფა
აკრაციონი
აკუა
აკუკია
ალა
ალააა
ალალი
ალაპატი
ალაჩვილიუბრული
ალი
ალო
ალოა
ალოალო
ალოლი
ალოჩია
ალული
ამა
ამადაი
ამამა
ამატენტი
ამახური
ამბაკო
ამე
ამიდა
ამიკანე
ამიკაპკე
ამიკუმე
ამინა
ამინგო
ამნამ
ამნიმა
ამო
ამოდულო
ამოტიტე
ამოტუზი
ამუ-ნამუ
ამუნა
ამუჩია
ანა
ანამა
ანანა
ანატასია
ანატი
ანდვილი
ანო
ანოტკა
ანტნოფარხი
ანუნა
აპაპუი
აპია
აპლიკე
აპლოდუსი
აპო
აპონი
აპოსილი
აპუზი
აპულია
აპუნა
აპუტი
აპუტიკა
აპუტუსი
აპუწი
აპუწიწი
არ შებელია
არა კარგია
არგარგა
არგიცოდები
ართიტექტორი
არი
არიეტორკა
ასეიბება
ასკანკალა
ასუკუ
ატა
ატაბასი
ატაბუსი
ატაიე
ატატასი
ატატო
ატაში
ატაცია
ატეა
ატო
ატობუსი
ატოპა
ატუკა
ატუტი
ატუტია
ატუტუსი
აუა
აუდა
აუუ
აუხუტე
აფათა
აფლი
აფო
აფობუტი
აფუა
აქაფა
აქემი
აქიქი
აქუჩი
აღვლავებულა
აყი
აჩიდა
აჩუ
აჩუა
აჩულელე
აცა
აციცა
აწამი
აწოლი
აჭაე
ახვი
აჯაჯუნა
აჯბჯ


ბა
ბაა
ბააა
ბააი
ბაბა
ბაბაბი
ბაბაბიდა
ბაბაბუბა
ბაბაი
ბაბაია
ბაბაკო
ბაბანი
ბაბელი
ბაბი
ბაბილა
ბაბილო
ბაბმ-ბაბმ
ბაბო
ბაბუდია
ბაბუთუთუ
ბაბუტი
ბაბუჩი
ბაბუცი
ბაბუძია
ბაგაგე
ბაგი
ბადიდა
ბადობა
ბავა
ბაზა
ბათა
ბათათო
ბათილუ
ბათლი
ბათოა
ბაი
ბაია
ბაილო
ბაიჯანი
ბაკა
ბაკაკი
ბაკაკო
ბაკატები
ბაკიკი
ბაკიკო
ბალამინო
ბალბალიზე
ბალია
ბალიბული
ბალოკა
ბამ-ბამ
ბამაკი
ბამბუ
ბანა
ბანანა
ბანასოჭი
ბანგა
ბანგო
ბანდა
ბანკაკა
ბანკოტანტი
ბანკურიანი
ბანქა
ბანწანკომპიწი
ბანჯალალი-ბუნჯალალი
ბანჯუნჯი
ბაჟატონი
ბარი
ბასი
ბასიბასი
ბასიბუსი
ბატა
ბატანტონტები
ბატარა
ბატატი
ბატატო
ბატატონო
ბატია
ბატკანოტკები
ბატუტა
ბაფაიალი
ბაფუ
ბაყატა
ბაში
ბაშილი
ბაჩი
ბაცი
ბაცჰი
ბახახი
ბაჯაჯუა
ბდაბუუ
ბება
ბებე
ბებებო
ბებედე
ბებეცი
ბები
ბებილი
ბებირო
ბებიტი
ბებიუ
ბებოდალი
ბებოპოტი
ბებუ
ბეგოტონი
ბედისწვერა
ბეია
ბენდიერი
ბეოტინი
ბესი
ბექლი
ბეღენოტი
ბი ბიპ
ბიბა
ბიბი
ბიბია
ბიბიაჩი
ბიბიკა
ბიბო
ბიბუ
ბინდა
ბინჯი
ბიტა
ბიტიკო
ბიტილიტაული
ბიუნტერი
ბიქა
ბიშკი
ბიჩულა
ბიძი
ბიძულია
ბკაიაია
ბლა
ბლაბლა
ბობა
ბობალი
ბობლი
ბობო
ბობობა
ბობოკალი
ბოგუნ
ბოთი ფია
ბოკლა
ბოკოტი
ბოროტი
ბოტოლო
ბოფი
ბოყო
ბრინჯად
ბუ
ბუა
ბუბა
ბუბე
ბუბუ
ბუბუბი
ბუბუსელა
ბუდი
ბუზკარი
ბუთი
ბუთუზა
ბუთუი
ბუთუნა
ბუი
ბუკა
ბუკაკი
ბულავი
ბული
ბულო
ბუმ-ბუ
ბურბუშულა
ბუსი
ბუტა
ბუტატუნა
ბუტერპრუტი
ბუტი
ბუფუფუ
ბუქინა
ბუჩულა
ბუჩქნი
ბუცი
ბუცია
ბუწიული
ბუწუელი
ბუხუ
ბღა
ბხო


გა
გააბაზა
გააგე
გაბა
გაბელილო
გაბი
გაბუ
გაბუდუნდი
გაბუკული
გაბუტ
გაგა
გაგავი
გაგამი
გაგისი
გაგოგა
გადავპტი
გადედი
გადი
გავიკუტები
გათამაცებაა
გალი
გამადობა
გამისხენი
გამიქადე
გან გუნ გე
განგა
განგუნგე
განკაკალო
გატიჯილი
გატუტული
გაუა
გაფაქე
გაფუჭდულია
გაღლაპაპე
გაწუწრული
გახაზები
გეგა
გემერელიელია
გენადური
გენუები
გერერი
გერი
გვაბ
გვამოქვამული
გვეცეყები
გვიტი
გი
გიგოგი
გიკა
გიკაგია
გილკა
გილოკა
გიო ბებო
გო
გოგინი
გოგნამსტაილი
გოკა
გოკაკა
გოლა
გომოგოტი
გოფლი
გოქი
გოჭო
გრძე
გუაგუა
გუბგელი
გუგამი
გუგიშენია
გუგუი
გუგუნა
გუდური
გუკაკია
გულაში
გუმა
გუნდაური
გუნი
გურაგა
გურჩიანი
გუში
გუხი
გუჰა
გძობა


და
დაა
დაამურტუზა
დაატი
დააჯე
დაბა
დაბადების დღე
დაბადუბი
დაბი
დაბრიან
დაგაიწვა
დადა
დადაადა
დადავა
დადი
დადიიი
დადო
დადობა
დადოო
დადუ
დადუდა
დავაღვემინე
დავოსავალო
დავწნაპე
დავჯექო
დათა
დათი
დათუდა
დათუდი
დათუჩინა
დათხუ
დაი
დაია
დაიკაცი
დაკვატა
დაკრონავი
დალი
დალილადუ
დალო დალო
დამაბენე
დამათევიე
დამაკალელიე
დამამენიე
დამამიწკნე
დამანენიე
დამაჟინე
დამბადი
დამბასი
დამიგუგე
დამიცადე
დამლარება
დამჭყნაპე
დამხვნდა
დანგანდა
დანდა-დანდა
დანიდინოთ
დაპაი მანქანა
დაპალო
დაპტაია
დარტკლავები
დასაკვირდი
დასიტუ
დატუნბა
დატუჩა
დაუზმინე
დაფთა
დაყუნ დაყუნ
დაჩი
დაჩხნაპნილი
დახატა
დაჯაღული
დაჯექები
დაჯი
დაჯღნაპული
დგ
დდა
დეა
დებიბო
დებიი
დებლიკალა
დებობი
დედა
დედადე
დედაკა
დედაპეტი
დედე
დედია
დედიო
დედიტო
დევილოპიანი
დეთი
დეია
დეკო
დეკუნა
დელიკო
დექსპოტი
დიადალი
დიდა
დიდატიტი
დიდე
დიდი ტალიიი
დიდი ცია
დიკი
დიკო
დილოლ
დინა
დინდა
დიოზალი
დიპი-ტოპი
დიტატიტი
დიტატორი
დიჩალა
დლუხუნი
დო
დობეგი
დოდა
დოდო
დოკებიტ ბანკი
დოლოპედისი
დოჭი
დუბა
დუდა
დუდიანი
დუდუ
დუდუა
დუდუცი
დუზა
დუთი
დული
დული დული
დულიდული
დუმბლიონკა
დუნდა
დუტიტუტა
დუჩინია
დუცი
დუჯი


ეგო
ედა
ედდა
ედო
ევეგავეტი
ეთანინი
ეთი
ეია
ეკიაში
ელა
ელია
ემენტი
ემიქი
ემოდენი
ენენე
ეპ
ეპოლე
ეპოსილი
ერთაინერი
ესიკუტი
ესინია
ეტა
ეტატოლი
ეტეკი
ეტენება
ეტუზიზი
ეუტუზი
ეც ლა ალი?
ეცა
ეძო


ვაბა
ვაბუტე
ვავა
ვაი
ვაიდი
ვაიე
ვაკალი
ვაკალტი
ვაკიკი
ვალი
ვასკვალი
ვასკლადი
ვასკლავი
ვასრი
ვატატამა
ვატყავი
ვაშრი
ვაჩი
ვაცლი
ვაწულავი
ვაჰაერო
ვაჰელური
ველა
ველატიოტი
ველოსიტი
ველოტეტელი
ვერტაილოტი
ვერხლი
ვეტეტეტი
ვეტოტი
ვიბაშოთ
ვიდო
ვივია
ვივუმაშო
ვივუპუპი
ვითითალი
ვიკიტაოთ
ვიმათაშოთ
ვინო
ვირემი
ვიტიტა
ვიტიტალი
ვიტკუნაოთ
ვიტკუნაოტ
ვიტულილი
ვიძებნოთ
ვიხადა
ვლევ
ვუა
ვუაში
ვუვუა
ვუუ
ვუჯი
ვქაქოთ
ვჯდივარ


ზაბისფერი
ზაზალოდი
ზაზუა
ზალიან
ზატი
ზაჭე
ზგარბი
ზგურბი
ზე
ზემოა
ზი
ზიგვენი
ზიზი
ზიზია
ზოკოტი
ზუზია
ზღრაბი


თა
თაგუნი
თადო
თადუ
თათაებელი
თათავი
თათამი
თათე
თათო
თაიგუნი
თალასები
თანაშრობელი
თანთლი
თარარო
თარე
თატარი
თაქა
თებილი
თებუდალი
თეზი
თეთი
თეკი
თელი
თენდა
თეოლიდელი
თვინთვინავი
თი
თითიბანი
თითივანი
თითინო
თითო
თისაბეუსი
თიტო თიტო
თოდა
თოლი
თოული
თრრ
თრუთრუავი
თუ
თუა
თუდი
თუთუკი
თურთელა
თურქუკი
თუქთიში
თხვენ


ია
იაკიკა
იამასები
იამე
იანანიფერი
იანდური
იაპაკე
იატომ
იაფ
იაფოთი
იაწოპული
იგა
იდა
იდადედო
იდღვება
იზი
იზიკო
იიიიი
იკა
იკაბუ
იკაია
იკაკუ
იკიოტი
იკო
იკოვე
ილა
ილოსაპედი
იმა
იმაცამიცემი
იმბა
იმიდუ
იმონათი
იმსის
იმსიფერი
ინა
ინაგუაცია
ინაუკა
ინაუშკა
ინგლისეთი
ინდა
ინტინული
ინქება
ისინები
იტენეტი
იტინეტი
იტკაკტუტკი
იფი
იქი
იში
იცა
იცეკოთ
იჰ


კაააა
კაბუკუცი
კავა
კავილი
კაი
კაიაკა
კაიკა
კაიკალა
კაილები
კაიუ
კაკა
კაკავო
კაკაი
კაკაია
კაკაკაუ
კაკაკი
კაკალა
კაკალალა
კაკაო
კაკაოკი
კაკატო
კაკაქი
კაკაყო
კაკაწინა
კაკი
კაკი ბიღა
კაკიკა
კაკლეტები
კაკლული
კაკოკა
კაკოლა
კაკოლე
კაკოლი
კაკორი
კაკუა
კაკუკი
კაკუტია
კალა
კალაილოკი
კალალო
კალანიზაცია
კალაქანი
კალი
კალიაწა
კალიკალი
კალიმუნა
კამ კამ
კამეჩი
კამი
კამიანო
კამნოლოლი
კანინა
კანიტო
კაპაკუპი
კაპატოლი
კაპი-კოპო
კაპითოლი
კაპიტო
კაპიტული
კაპი–კოპო
კაპკა
კაპოტარი
კაპუტული
კაროკანი
კასელი
კატეტი
კატვა
კატკუსი
კატოსილი
კატუთილი
კაუვა
კაფი
კაფითოლი
კაფოთილი
კაფოლი
კაფოტოლი
კაფუ
კაფუტი
კაქაი
კაქალი
კაჭო
კდე
კებეიბი
კეგე
კეი
კეკეკა
კეკი
კელი
კეპატაური
კეპიტური
კეცვე
კვაკვალები
კვატკატი
კვიკო
კვინგვინი
კიბზია
კივზო
კიკა
კიკი
კიკიო
კიმი
კიპლი
კიტინა
კიწი
კიჭი
კლოპებიანი
კოგზი
კოგო
კოდსი
კოვა
კოზი
კოი კოკო
კოილი
კოკა
კოკა-კოვა
კოკალა
კოკი
კოკო
კოკოკაკი
კოკოკინა
კოკოკო
კოკოლადი
კოკოლინა
კოკონილი
კოკონინა
კოკოჭინა
კოლალოლა
კოლაცი
კომპეწერი
კომპიორი
კომპიტაური
კომპიტერი
კომპიტეური
კომპიტიური
კომპტელი
კომპტუალი
კომპუენტენი
კომუნი
კომუტური
კონFერტი
კონტიუტერი
კოპიატელი
კოპილუტი
კოპინტური
კოპიტა
კოპიტაური
კოპიტერი
კოპიტეული
კოპიტეური
კოპიტიტა
კოპიტუდი
კოპკნა
კოპოტიოტი
კოპუტა
კოპუტერი
კოპუტუცი
კორფუსი
კოტოინტეტი
კოტორი
კოც
კოცი
კოჭოჭინა
კრუნკა
კუბი
კუდულა
კუდული
კუია
კუკა
კუკაკუკა
კუკი
კუკუ
კუკუნა
კუკუნიანია
კულკუსი
კუნიკინი
კური
კუსანები
კუტა
კუტნი
კუტუსი
კუჩინა
კუციტა
კუძია


ლაელაე
ლაკავი
ლაკაი
ლაკალაკობს
ლაკაპეპებ
ლალა
ლალაკინა
ლალალა
ლამაზი
ლარე
ლარსკვავი
ლასა
ლასკავი
ლაწალი
ლაჭაპუ
ლაჰუნა
ლებელა?
ლეზუა
ლელე
ლელეპოტი
ლელუტი
ლეოპადი
ლესატოტოპი
ლესოპიტეტი
ლეტოპი
ლეფხვი
ლეყვი
ლეცი
ლეწიწილი
ლეხვი
ლი
ლიზა
ლითხა
ლილონათი
ლიმოფათი
ლინარი
ლინომათი
ლიონი
ლკა
ლოიკ
ლოკოკა
ლოკოპი
ლოლოპოპოდი
ლოპაპა
ლოპატეტი
ლოპოტეტი
ლორინტეტი
ლოფოფინა
ლული
ლულიკო
ლუმინი
ლუნათითი


მა
მააა
მადლიანი
მადოდა
მადონდა
მადუნა
მადუტა
მათათა
მათანა
მათიკატიკა
მაინოზი
მაკაკო
მაკაკოკი
მაკალოლა
მაკარინი
მაკატა
მაკატელი
მაკოგენი
მაკუბაკუბები
მაკული
მაკუტა
მალი
მალიმი
მამა
მამაზი
მამამა