სიტყვების დამატებასპამის თავიდან აცილების მიზნით, თქვენს მიერ დამატებული სიტყვები სისტემაში აისახებიან მხოლოდ მათი შემოწმების შემდეგ.

ახალი სიტყვები:

ყურადღება! ვისაც სურს მისი პატარის სიტყვებს ერთად მოუყაროს თავი, გაიარეთ რეგისტრაცია საიტზე, დაამატეთ თქვენი პატარა თქვენს ანგარიშს და აწარმოეთ მისი პირადი ლექსიკონი თქვენი ანგარიშიდან.

თუ უკვე გავლილი გაქვთ რეგისტრაცია, სისტემაში შესასვლელად მიჰყევით ლინკს

სიტყვების ძიება

ჩაწერეთ სიტყვა, რომელიც გსურთ რომ გადათარმნოთ პატარების ენაზე ან ჩაწერეთ პატარის მიერ ნათქვამი და ნახეთ რას შეიძება გულისხმობდეს ის.


decoration
                                 


F


FერFიFიტაკი


ა მიადა
ა მიდა
ა,იტიო
აა
ააი
ააო
ააჩო
აბაბუ
აბგე
აბოტუზი
აბოტუცი
აბჟ
აბუ
აბუ აბუ
აბუა
აბუალი
აბუსასი
აბუსი
აბუსიკი
აბუტი
აბუცი
აბუწიტე
აგა მინდა
აგამა
აგუ
ადა
ადაბოკი
ადამაიანი
ადგო
ადგუდა
ადი
ადია
ადიფრი
ადუ
ადღუდღდა
აები
ავა
ავგე
ავტო
ავუ
ათათო
ათასგორი
ათაფსერი
აი-უი
აია
აია-ია
აიდელა
აიკანო
აინდა
აიო
აიტო
აკაბო
აკაკანე
აკალიოკი
აკვანე
აკვაციუმი
აკივარდი
აკინინე
აკლავი
აკოფა
აკრაციონი
აკუა
აკუკია
ალა
ალააა
ალალი
ალაპატი
ალაჩვილიუბრული
ალი
ალო
ალოა
ალოალო
ალოლი
ალოჩია
ალული
ამა
ამადაი
ამამა
ამატენტი
ამახური
ამბაკო
ამე
ამიდა
ამიკანე
ამიკაპკე
ამიკუმე
ამინა
ამინგო
ამნამ
ამნიმა
ამო
ამოდულო
ამოტიტე
ამოტუზი
ამუ-ნამუ
ამუნა
ამუჩია
ანა
ანამა
ანანა
ანატასია
ანატი
ანდვილი
ანო
ანოტკა
ანტნოფარხი
ანუნა
აპაპუი
აპია
აპლიკე
აპლოდუსი
აპო
აპონი
აპოსილი
აპუზი
აპულია
აპუნა
აპუტი
აპუტიკა
აპუტუსი
აპუწი
აპუწიწი
არ შებელია
არა კარგია
არაბა
არგარგა
არგიცოდები
ართიტექტორი
არი
არიეტორკა
ასეიბება
ასკანკალა
ასუკუ
ატა
ატაბასი
ატაბუსი
ატაიე
ატატასი
ატატო
ატაში
ატაცია
ატეა
ატო
ატობუსი
ატოპა
ატუკა
ატუმიმი
ატუტი
ატუტია
ატუტუსი
აუა
აუდა
აუუ
აუხუტე
აფათა
აფლი
აფო
აფობუტი
აფუა
აქაფა
აქემი
აქიქი
აქუჩი
აღვლავებულა
აყი
აჩიდა
აჩუ
აჩუა
აჩულელე
აცა
აციცა
აწამი
აწოლი
აჭაე
ახვი
აჯაჯუნა
აჯბჯ


ბა
ბაა
ბააა
ბააი
ბაბა
ბაბაბი
ბაბაბიდა
ბაბაბუბა
ბაბაი
ბაბაია
ბაბაკო
ბაბანი
ბაბაყი
ბაბელი
ბაბი
ბაბილა
ბაბილო
ბაბმ-ბაბმ
ბაბო
ბაბუდია
ბაბუთუთუ
ბაბუტი
ბაბუჩი
ბაბუცი
ბაბუძია
ბაგაგე
ბაგი
ბადიდა
ბადობა
ბავა
ბაზა
ბათა
ბათათო
ბათილუ
ბათლი
ბათოა
ბაი
ბაია
ბაილო
ბაიჯანი
ბაკა
ბაკაკი
ბაკაკო
ბაკატები
ბაკიკი
ბაკიკო
ბალამინო
ბალბალიზე
ბალია
ბალიბული
ბალოკა
ბამ-ბამ
ბამაკი
ბამბუ
ბანა
ბანანა
ბანასოჭი
ბანგა
ბანგო
ბანდა
ბანკაკა
ბანკოტანტი
ბანკურიანი
ბანქა
ბანწანკომპიწი
ბანჯალალი-ბუნჯალალი
ბანჯუნჯი
ბაჟატონი
ბარი
ბასი
ბასიბასი
ბასიბუსი
ბატა
ბატანტონტები
ბატარა
ბატატი
ბატატო
ბატატონო
ბატია
ბატკანოტკები
ბატუტა
ბაფაიალი
ბაფუ
ბაყატა
ბაში
ბაშილი
ბაჩი
ბაცი
ბაცჰი
ბახახი
ბაჯაჯუა
ბდაბუუ
ბება
ბებე
ბებებო
ბებედე
ბებეცი
ბები
ბებილი
ბებირო
ბებიტი
ბებიუ
ბებოდალი
ბებოპოტი
ბებუ
ბეგოტონი
ბედისწვერა
ბეია
ბენდიერი
ბეოტინი
ბესი
ბექლი
ბეღენოტი
ბი ბიპ
ბიბა
ბიბი
ბიბია
ბიბიაჩი
ბიბიკა
ბიბო
ბიბუ
ბინდა
ბინჯი
ბიტა
ბიტიკო
ბიტილიტაული
ბიუნტერი
ბიქა
ბიშკი
ბიჩულა
ბიძი
ბიძულია
ბკაიაია
ბლა
ბლაბლა
ბობა
ბობალი
ბობლი
ბობო
ბობობა
ბობოკალი
ბოგუნ
ბოთი ფია
ბოკლა
ბოკოტი
ბოროტი
ბოტოლო
ბოფი
ბოყო
ბრინჯად
ბუ
ბუა
ბუბა
ბუბე
ბუბუ
ბუბუბი
ბუბუსელა
ბუდი
ბუდიდიდი
ბუზკარი
ბუთი
ბუთუზა
ბუთუი
ბუთუნა
ბუი
ბუკა
ბუკაკი
ბულავი
ბული
ბულო
ბუმ-ბუ
ბურბუშულა
ბუსი
ბუტა
ბუტატუნა
ბუტერპრუტი
ბუტი
ბუფუფუ
ბუქინა
ბუჩულა
ბუჩქნი
ბუცი
ბუცია
ბუწიული
ბუწუელი
ბუხუ
ბღა
ბხო


გა
გააბაზა
გააგე
გაბა
გაბელილო
გაბი
გაბუ
გაბუდუნდი
გაბუკული
გაბუტ
გაგა
გაგავი
გაგამი
გაგისი
გაგოგა
გადავპტი
გადედი
გადი
გავიკუტები
გათამაცებაა
გალი
გამადობა
გამისხენი
გამიქადე
გან გუნ გე
განგა
განგუნგე
განკაკალო
გატიჯილი
გატუტული
გაუა
გაფაქე
გაფუჭდულია
გაღლაპაპე
გაწუწრული
გახაზები
გეგა
გემერელიელია
გენადური
გენუები
გერერი
გერი
გვაბ
გვამოქვამული
გვეცეყები
გვიტი
გი
გიგოგი
გიკა
გიკაგია
გილკა
გილოკა
გიო ბებო
გო
გოგინი
გოგნამსტაილი
გოკა
გოკაკა
გოლა
გომოგოტი
გოფლი
გოქი
გოჭო
გრძე
გუაგუა
გუბგელი
გუგამი
გუგიშენია
გუგუი
გუგუნა
გუდური
გუკაკია
გულაში
გუმა
გუნდაური
გუნი
გურაგა
გურჩიანი
გუში
გუხი
გუჰა
გძობა


და
დაა
დააკეთე
დაამურტუზა
დაატი
დააჯე
დაბა
დაბადების დღე
დაბადუბი
დაბი
დაბრიან
დაგაიწვა
დადა
დადაადა
დადავა
დადი
დადიიი
დადო
დადობა
დადოო
დადუ
დადუდა
დავაღვემინე
დავოსავალო
დავწნაპე
დავჯექო
დათა
დათი
დათუდა
დათუდი
დათუჩინა
დათხუ
დაი
დაია
დაიკაცი
დაკვატა
დაკრონავი
დალი
დალილადუ
დალო დალო
დამაბენე
დამათევიე
დამაკალელიე
დამამენიე
დამამიწკნე
დამანენიე
დამაჟინე
დამბადი
დამბასი
დამიგუგე
დამიცადე
დამლარება
დამჭყნაპე
დამხვნდა
დანგანდა
დანდა-დანდა
დანიდინოთ
დაპაი მანქანა
დაპალო
დაპტაია
დარტკლავები
დასაკვირდი
დასიტუ
დატეხა
დატუნბა
დატუჩა
დაუზმინე
დაფთა
დაყუნ დაყუნ
დაჩი
დაჩხნაპნილი
დახატა
დაჯაღული
დაჯექები
დაჯი
დაჯღნაპული
დგ
დდა
დეა
დებიბო
დებიი
დებლიკალა
დებობი
დედა
დედადე
დედაკა
დედაპეტი
დედე
დედია
დედიო
დედიტო
დევილოპიანი
დეთი
დეია
დეკო
დეკუნა
დელიკო
დექსპოტი
დიადალი
დიდა
დიდატიტი
დიდე
დიდი ტალიიი
დიდი ცია
დიკი
დიკო
დილოლ
დინა
დინდა
დიოზალი
დიპი-ტოპი
დიტატიტი
დიტატორი
დიჩალა
დლუხუნი
დო
დობეგი
დოდა
დოდო
დოკებიტ ბანკი
დოლოპედისი
დოჭი
დუბა
დუდა
დუდიანი
დუდუ
დუდუა
დუდუცი
დუზა
დუთი
დული
დული დული
დულიდული
დუმბლიონკა
დუნდა
დუტიტუტა
დუჩინია
დუცი
დუჯი


ეგო
ედა
ედდა
ედო
ევეგავეტი
ეთანინი
ეთი
ეია
ეკიაში
ელა
ელია
ემენტი
ემიქი
ემოდენი
ენენე
ეპ
ეპოლე
ეპოსილი
ერთაინერი
ესიკუტი
ესინია
ეტა
ეტატოლი
ეტეკი
ეტენება
ეტუზიზი
ეუტუზი
ეც ლა ალი?
ეცა
ეძო


ვაბა
ვაბუტე
ვავა
ვაი
ვაიდი
ვაიე
ვაკალი
ვაკალტი
ვაკიკი
ვალი
ვასკვალი
ვასკლადი
ვასკლავი
ვასრი
ვატატამა
ვატყავი
ვაშრი
ვაჩი
ვაცლი
ვაწულავი
ვაჰაერო
ვაჰელური
ველა
ველატიოტი
ველოსიტი
ველოტეტელი
ვერტაილოტი
ვერხლი
ვეტეტეტი
ვეტოტი
ვიბაშოთ
ვიდო
ვივია
ვივუმაშო
ვივუპუპი
ვითითალი
ვიკიტაოთ
ვიმათაშოთ
ვინო
ვირემი
ვიტიტა
ვიტიტალი
ვიტკუნაოთ
ვიტკუნაოტ
ვიტულილი
ვიძებნოთ
ვიხადა
ვლევ
ვუა
ვუაში
ვუვუა
ვუუ
ვუჯი
ვქაქოთ
ვჯდივარ


ზაბისფერი
ზაზალოდი
ზაზუა
ზალიან
ზატი
ზაჭე
ზგარბი
ზგურბი
ზე
ზემოა
ზი
ზიგვენი
ზიზი
ზიზია
ზოკოტი
ზუზია
ზღრაბი


თა
თაგუნი
თადო
თადუ
თათაებელი
თათავი
თათამი
თათე
თათო
თაიგუნი
თალასები
თანაშრობელი
თანთლი
თარარო
თარე
თატარი
თაქა
თებილი
თებუდალი
თეზი
თეთი
თეკი
თელი
თენდა
თეოლიდელი
თვინთვინავი
თი
თითიბანი
თითივანი
თითინო
თითო
თისაბეუსი
თიტო თიტო
თოდა
თოლი
თოული
თრრ
თრუთრუავი
თუ
თუა
თუდი
თუთუკი
თურთელა
თურქუკი
თუქთიში
თხვენ


ია
იაკიკა
იამასები
იამე
იანანიფერი
იანდური
იაპაკე
იატომ
იაფ
იაფოთი
იაწოპული
იგა
იდა
იდადედო
იდღვება
იზი
იზიკო
იიიიი
იკა
იკაბუ
იკაია
იკაკუ
იკიოტი
იკო
იკოვე
ილა
ილოსაპედი
იმა
იმაცამიცემი
იმბა
იმიდუ
იმონათი
იმსის
იმსიფერი
ინა
ინაგუაცია
ინაუკა
ინაუშკა
ინგლისეთი
ინდა
ინტინული
ინქება
ისინები
იტენეტი
იტინეტი
იტკაკტუტკი
იფი
იქი
იში
იცა
იცეკოთ
იჰ


კაააა
კაბუკუცი
კავა
კავილი
კაი
კაიაკა
კაიკა
კაიკალა
კაილები
კაიუ
კაკა
კაკავო
კაკაი
კაკაია
კაკაკაუ
კაკაკი
კაკალა
კაკალალა
კაკაო
კაკაოკი
კაკატო
კაკაქი
კაკაყო
კაკაწინა
კაკი
კაკი ბიღა
კაკიკა
კაკლეტები
კაკლული
კაკოკა
კაკოლა
კაკოლე
კაკოლი
კაკორი
კაკუა
კაკუკი
კაკუტია
კალა
კალაილოკი
კალალო
კალანიზაცია
კალაქანი
კალი
კალიაწა
კალიკალი
კალიმუნა
კამ კამ
კამეჩი
კამი
კამიანო
კამნოლოლი
კანინა
კანიტო
კაპაკუპი
კაპატოლი
კაპი-კოპო
კაპითოლი
კაპიტო
კაპიტული
კაპი–კოპო
კაპკა
კაპოტარი
კაპუტული
კაროკანი
კასელი
კატეტი
კატვა
კატკუსი
კატოსილი
კატუთილი
კაუვა
კაფი
კაფითოლი
კაფოთილი
კაფოლი
კაფოტოლი
კაფუ
კაფუტი
კაქაი
კაქალი
კაჭო
კდე
კებეიბი
კეგე
კეი
კეკეკა
კეკი
კელი
კეპატაური
კეპიტური
კეცვე
კვაკვალები
კვატკატი
კვიკო
კვინგვინი
კიბზია
კივზო
კიკა
კიკი
კიკიო
კიმი
კიპლი
კიტინა
კიწი
კიჭი
კლოპებიანი
კოგზი
კოგო
კოდსი
კოვა
კოზი
კოი კოკო
კოილი
კოკა
კოკა-კოვა
კოკალა
კოკი
კოკო
კოკოკაკი
კოკოკინა
კოკოკო
კოკოლადი
კოკოლინა
კოკონილი
კოკონინა
კოკოჭინა
კოლალოლა
კოლაცი
კომპეწერი
კომპიორი
კომპიტაური
კომპიტერი
კომპიტეური
კომპიტიური
კომპტელი
კომპტუალი
კომპუენტენი
კომუნი
კომუტური
კონFერტი
კონტიუტერი
კოპიატელი
კოპილუტი
კოპინტური
კოპიტა
კოპიტაური
კოპიტერი
კოპიტეული
კოპიტეური
კოპიტიტა
კოპიტუდი
კოპკნა
კოპოტიოტი
კოპუტა
კოპუტერი
კოპუტუცი
კორფუსი
კოტოინტეტი
კოტორი
კოც
კოცი
კოჭოჭინა
კრუნკა
კუბი
კუდულა
კუდული
კუია
კუკა
კუკაკუკა
კუკი
კუკუ
კუკუნა
კუკუნიანია
კულკუსი
კუნიკინი
კური
კუსანები
კუტა
კუტნი
კუტუსი
კუჩინა
კუციტა
კუძია


ლაელაე
ლაკავი
ლაკაი
ლაკალაკობს
ლაკაპეპებ
ლალა
ლალაკინა
ლალალა
ლამაზი
ლარე
ლარსკვავი
ლასა
ლასკავი
ლაწალი
ლაჭაპუ
ლაჰუნა
ლებელა?
ლებოლასეტი
ლეზუა
ლელე
ლელეპოტი
ლელუტი
ლეოპადი
ლესატოტოპი
ლესოპიტეტი
ლეტოპი
ლეფხვი
ლეყვი
ლეცი
ლეწიწილი
ლეხვი
ლი
ლიზა
ლითხა
ლილონათი
ლიმოფათი
ლინარი
ლინომათი
ლიონი
ლკა
ლოიკ
ლოკოკა
ლოკოპი
ლოლოპოპოდი
ლოპაპა
ლოპატეტი
ლოპოტეტი
ლორინტეტი
ლოფოფინა
ლული
ლულიკო
ლუმინი
ლუნათითი
ლურჯერი


მა
მააა
მადლიანი
მადოდა
მადონდა
მადუნა
მადუტა
მათათა
მათანა
მათიკატიკა
მაინოზი
მაკაკო
მაკაკოკი
მაკალოლა
მაკარინი
მაკატა
მაკატელი
მაკოგენი
მაკუბაკუბები
მაკული
მაკუტა
მალი
მალიმი
მამა
მამაზი
მამამა
მამაქა
მამაში
მამე
მამი
მამია
მამიმო
მამიო
მამიტო
მამკო
მამობა
მამუ
მამუა
მამუკა
მამული
მამუნო
მამუტკალი
მანა
მანანი
მანდალიანი
მანდოური
მანი
მანინა
მანიონეზი
მანიტუნი
მანკანკა
მანონი
მაონეზი
მარი
მასტურო
მასწავლელებელი
მატაბა
მატაინტეტი
მატალებელი
მატალელები
მატალელი
მატამალები
მატამია
მატანა
მატანენი
მატარები
მატარერებელი
მატატებელი
მატიტი
მატკალები
მატკუტკა
მატო
მატრაკელი
მაუ
მაუზენი
მაუნი
მაური
მაქა
მაქამა
მაქანა
მაქაქა
მაქოვე
მაჩქუჩქა
მაც
მაცენე
მაცილავი
მაძია
მაწო
მახანა
მახური
მაჯაჯუნა
მბუა-მბუა
მგოლი
მდესუმია
მე
მედობალი
მეკა
მეკიტინება
მელია
მემალი
მემეცი
მეოდი
მერცხლისფერი
მესინია
მეტილია
მეფერებოს
მეშოკილები
მეცალი
მეცქალი
მთაბადალი
მია
მიაუ
მიგუდი
მიდა
მივატოთ
მიზეუმი
მითომ
მითულული
მიიიჰა
მიიჰა
მიკა მიკა
მიკაკა
მიკალალა
მიკალქალ
მიკალქარ
მიკალხარ
მიკამა
მიკამიკა
მიკანა
მიკაფა
მიკაქა
მიკაქალ
მიკაქარ
მიკაქრ
მიკახალ
მიკახარ
მიკვალხარ
მიკისოუსი
მიკიუსი
მიმია
მიმიკო
მინა
მინდაი
მინი
მინო
მიო
მისოლე
მისუალე
მიტათარ
მიტანა
მიუა
მიყაყალ
მიშობს
მიშოვეთ
მიწო
მიჰაჰალ
მკვდარი
მმმმმმ
მნა მნა
მნაი მნაი
მნამნა
მნე
მოაფარე
მოდატუე
მოდიში
მოკაკეტი
მოკოკი
მოკოტა
მოლი
მოლოლე
მომე
მომი
მომიფხიჯე
მომიხატე
მონი
მონსთიქი
მოო
მორეტნონი
მოტეტი
მოტკოტკოტკო
მოტოიეციკეტი
მოტოკვეცი
მოტოკლიტკნეტნი
მოტოკლიტნეტკნი
მოტოცლიკეტი
მოფხო
მოქლოციტეტი
მოცხე
მოხანე
მოჯეკიტი
მპაია
მპალე
მსუხანოე
მტა
მტაეავრ
მტალი
მუა
მუდა
მუკასილი
მულია
მუმა
მუნა
მურადა
მუტფიმები
მუქაქა
მუღარა
მუცი ტუა
მწაი


ნა
ნა გინდა
ნაბგეალი
ნაბებღვავი
ნაგის ხე
ნადა
ნათათო
ნათი
ნათქალი
ნაი ნაი
ნაინაი
ნაკაკალის ლუბი
ნაკანტაში
ნაკი
ნალი
ნამა
ნამაზი
ნამი
ნამუ
ნამუნამუ
ნანა
ნანანა
ნანანანა
ნანე
ნანი
ნანიი
ნანინი
ნანუ
ნასკვავი
ნაქუზი
ნაცი
ნაძუძუ
ნახვანჩი
ნახტახტარი
ნგუ
ნე
ნენე
ნეფსიკლაპი
ნეფხვი
ნიკერსი
ნინა
ნინდა
ნინუა
ნიწა
ნკაი
ნკალი
ნტა
ნტაი
ნუგიშინია
ნუკი
ნულები
ნულიკო
ნუნი
ნუნუა
ნუხატი
ნწა
ნწა ნწა
ნწაგუ
ნწაი
ნწალი
ნწანწა
ნწუია


ობიდა
ობობო
ობოლიე
ოდელიო
ოდოდა
ოდუდუსი
ოვი
ოვილე
ოზი
ოთი
ოია
ოიდა
ოიპედეტი
ოკიკანა
ოკიწი
ოკობუსი
ოკოლადი
ოკუთხედი
ოლი
ომონათი
ონა
ონოჰონი
ოპა
ოპაში
ოპოტი
ოსისი
ოსოლოკეტი
ოსოლოპედი
ოტაპეტი
ოტოტი
ოტუბუსი
ოტუცი
ოფო
ოქენი
ოქი
ოქტობუსი
ოყოყინა
ოჩუჩა
ოხთი


პაბა
პაი-პოი
პაკუჭი
პალალა
პანგა პუნგი
პანდოლი
პანწენწილი
პაპალა
პაპალოლა
პაპაპუი
პაპარა
პაპაჭური
პაპესი
პაპეტი
პაპეციტო
პაპია
პაპილოფეი
პაპოთილი
პაპოლე
პაპუტა
პაპუტი
პაპუწი
პასა
პასტა
პატა
პატა პატა
პატარა
პატაფუცეცი
პატიტო
პატოტინი
პატრული
პატუტი
პაწა
პაჭიტა
პაჭური
პახუცი
პეა
პელა
პელილი
პეოტინი
პეპე
პეპი
პეპუეტი
პეშაკი
პეჩო
პია
პიანოლი
პიაუ
პიბორჩხალა
პიი
პიკა
პიკაპი
პილო
პინგო
პინდინდი
პინტაურული
პიპაკი
პიპი
პიპია
პიპიბა
პიპინები
პიპიჟუ
პიტა
პიუ-პიუ
პიწიკა
პიხაცოლი
პიხაცოხი
პიხაცული
პლასთისინი
პოლოფონი
პომპონა
პონა
პოპი
პროანიკი
პსწილო
პუა
პუი
პულიჩი
პუნტარი
პუპა
პუპა - პუპა
პუპი
პურე
პუტა
პუტა-პუტა
პუტი
პუტილი
პუტყები
პუშკები
პწილო
პჭიპჭი


ჟატეტი
ჟირაქი
ჟირემი
ჟოპაში
ჟუჟუაუ


რალა
რარაცა
რარაცეები
რაქაქა
რაღაცეიბი
რეკამა
რვაფექა
რმობა
რომენტი
რუბილარი
რური
რურკანი


საბანტო
სადუდუ
სავაპოტყო
საზამბო
სათათაშო
სათანთაშო
სათო
საკალელი
საკაპური
საკიკი
სალტუკი
სამალები
სამან ორველიანი
სამასონი
სამელეთო
სამთამამაშოები
სამთამაშოები
სამი
სამლერინი
სამოლე
სამსაფსური
სამფანთუში
სამჭელი
სანდოდო
სანტრიმენტრი
საპეტოლი
საპრონტი
სარე
სასამური
სასაქუში
სასილული
სასომე
საფარანკა
საფერადობელი
საქათელო
საქარები
საქლი
საქუდადი
საქუთარი
საჩურაქი
საძინელები
საჭლემი
საჭო
სახვეთქი
სახურში
სევტან
სენ
სენტანა
სეფისკვერი
სექი
სია
სიბინე
სიკატელი
სიკატეტი
სიპიტეტი
სიპლო
სიპო
სისო
სიცლოცლე
სიცოცე
სკვარი
სლუ
სნუთქვნა
სობაკი
სოკო
სოკოადი
სოტა
სპაიდმენენი
სპამელეტი
სტაიდერმენი
სტუბალუ
სულამი
სუფა
სქოლა


ტა-ტა
ტაგუნ
ტადი
ტაი
ტაია
ტაიელი
ტაკტოლი
ტალი
ტარდათ
ტარუტელი
ტატა
ტატაია
ტატალიალო
ტატამი
ტატატა
ტატაუ
ტატაში
ტატი
ტატმელი
ტატოლი
ტატოლილი
ტაფიაკა
ტაფუტი
ტაქო
ტაყატაყა
ტაში
ტებუფონი
ტეეფონი
ტევეიზოი
ტეველიორი
ტევიზორი
ტეზო
ტეილოზი
ტეიტა
ტელელოზი
ტელეოზი
ტელეტოლი
ტელეფიფუფრთები
ტელიზორი
ტელოაზი
ტელოფინი
ტემევიზატი
ტემფოლი
ტეოლერი
ტეორეტეტე
ტეპიტორი
ტერცხი
ტეტა
ტეტასი
ტეტოტილეტი
ტეფონი
ტეფუელი
ტვინტველა
ტვირი
ტი
ტია
ტიდე
ტივიზინი
ტიკა
ტიკინი
ტიმლალი
ტინიფონი
ტიტა-ტიტა
ტიტაპაკა
ტიტი
ტიტინიტი
ტიტოტი
ტკანტკა
ტკატკა
ტკატკანანა
ტკატკორი
ტკლაპი
ტკმილი
ტოიტუზი
ტოიუპტერი
ტონატენი
ტონტია
ტოპ ტოპ
ტოპიტერი
ტოპიტოლი
ტორობი
ტოტა
ტოტაილა
ტოტალალა
ტოტი
ტოტია
ტოტო
ტოქტარი
ტოღო
ტოჭი
ტროლიბუსი
ტუ
ტუა
ტუბიტი
ტუნ Fუ
ტუნდღელი
ტუპანტიკი
ტურკი
ტუტლა
ტუტუ
ტუტუი
ტუტუკინა
ტუცი
ტუწიტუწი
ტყოლა
ტყუილი


უაბა
უბიკები
უგედესი
უდია
უთი
უთუ
უთუუ
უია
უიზეი
უკა
უკაქა
უკიტიტი
უკმუკმა
უკუნა
უკუნგა
უკუნტი
უმბა
უმოხარშულო
უმუკო
უნგა
უნდა
უნკა
ურსული
უსინფისო
უსტინტისი
უტატაზი
უტიტი
უტუნავა
უფუფა
უქაქა
უქი
უქუ
უყა
უყუ
უყუა
უცნო
უცო
უცოპალიენტი
უჰა


ფა
ფათაფა
ფაი
ფანბულგერი
ფანთალი
ფარჩხარალი
ფაფაე
ფაფანო
ფაფაჩია
ფაფახური
ფაფლი
ფაქალი
ფახახური
ფედელაკი
ფეიერმიკი
ფელაფუში
ფერი
ფეფე
ფეფელა
ფეფი
ფექაცელი
ფექი
ფეცაცელები
ფეცქალილები
ფეხფუხთი
ფია
ფითიაი
ფითინავი
ფილი
ფიმფივალი
ფიფია
ფიფიანი
ფიფინავი
ფიქია
ფიქლი
ფლიფლილავი
ფოველიშვილი
ფოთოლახი
ფონე
ფონია
ფოტლობი
ფოფო
ფოფოფილი
ფოფოხალი
ფოხოტატი
ფრებუნთი
ფრი-ფრი
ფრიდა
ფსილო
ფუა
ფუთა
ფუი
ფულაბა
ფულიოტური
ფუმარი
ფუსი
ფუსიკა
ფუტარი
ფუუ
ფუფუა
ფუქი
ფუჩო
ფუჩული
ფუცილი
ფუცული
ფქა
ფშავი
ფშიკა
ფცი
ფხო


ქამაბი
ქანა-ქანა
ქანდა
ქანინი
ქანქაქული
ქარათული
ქარე
ქატვა
ქაქაბი
ქაქანი
ქაქი
ქაქო
ქაქულები
ქაქუცი
ქე
ქელო
ქენო
ქექი
ქვეთელი
ქვიკი
ქიმიში
ქიფაფი
ქიფქია
ქიქარეს
ქიქელი
ქიქი
ქიქია
ქიჩიჩი
ქო
ქოგლა
ქოთი
ქოლი
ქოქონასი
ქუთი
ქუქერა
ქუქუ
ქუქუცი
ქუჩი
ქხ


ღალა-ღალა
ღამე ფისოფისა
ღონტლი
ღორო
ღორჭი
ღოღო


ყაილი
ყანუნუ
ყაყაჩა
ყაყაჩო
ყვავისფერი
ყიყილო
ყლიყლიყლო
ყოილი
ყურთითუში
ყუტაობენ


შალილი
შამსობლო
შანგლი
შაპაჭური
შარალი
შაშა
შეაქანე
შეგაწყალე
შეკეგე
შეკრი
შია
შილი
შირები
შიქუ
შოკო
შოკოდი
შოკოვადი
შოპლანდიური
შოტო რადი
შოღოლადი
შუნქი
შურათი


ჩა
ჩათოო
ჩაკაპლო
ჩამეტენოს
ჩამოსეიება
ჩაფოფხილი
ჩაჩა
ჩაჩალი
ჩაჩი
ჩაჩუჩი
ჩექნები
ჩექუკები
ჩეჩაჩუპი
ჩია
ჩიაბუა
ჩირუნი
ჩიტიყურში
ჩიჩი
ჩიჩია
ჩიჩკა
ჩოკოლი
ჩოჩოლი
ჩუაჩი
ჩუდო
ჩულიტა
ჩუმათათი
ჩუტები


ცაი
ცალალი
ცალოლო
ცალტო
ცაჩალი
ცეკა
ცეკებიც
ცენციცი
ცვიკი
ცია
ციცელობა
ცოკატანი
ცოტანახი
ცოქიცოქი
ცოხატანი
ცრა
ცუკაკი
ცუტა
ცუცი
ცუცუნა


ძეინენა
ძილებელისა
ძიძია
ძოხა
ძოხინია
ძოხლა
ძუძები
ძუძუნიკა


წა-ი
წაგიშორო
წადის
წავდივარ
წაი
წაიმოკე
წაინტება
წაიწუწა
წალამი
წალი
წამა
წამითხულე
წამუნა
წამწამა
წანიხიდოთ
წაშებული
წაწა
წაწაბელი
წეთელი
წელა-წელა
წემი
წეპიანი
წეწვა
წვანე
წვიწვი
წი
წიაწიაპუ
წიგი
წივი
წიკაკა
წიმა
წიპუტუნა
წის
წიტაპა
წიული
წიქუნა
წიწინათელა
წნალი
წოწო
წოწუი
წული
წუწუნაში


ჭვიჭი
ჭიაული
ჭიკანა
ჭიოჭელა
ჭიქაქოხილი
ჭიჭე
ჭიხახოხოლი
ჭოჭოჭინა
ჭუმა
ჭუნა
ჭუპინა
ჭუჭიანია
ჭუჭიბაია
ჭუჭინა
ჭყალი


ხადო
ხამუნა
ხანა
ხაპაწური
ხაპაჭური
ხაპუტული
ხატუობა
ხახში
ხედედე
ხეფთაფთარი
ხვაშიში
ხვიკლი
ხუთჭუნჭულა
ხუკმეტი


ჯაგუსული
ჯალი
ჯიე
ჯილბუბუ
ჯიღვლი
ჯიჯვი
ჯოჯინა
ჯუჭუა
ჯუჯიტა
ჯუჯულა


ჰაჰაპური
ჰაჰვი
ჰი ფო
ჰიბიცი
ჰიპოპოტანი
ჰიპოტანამი

ფავორიტებში დასამატებლად უნდა შეხვიდეთ სისტემაში.
ხოლო თუ ჯერ არ გაქვთ გახსნილი ანგარიში kids.ge-ზე, გაიარეთ რეგისტრაცია