ანდაზები   ›   დათესე თხილი, ამოვა თხილი, რაც არის დედა...
ფავორიტებში დამატება

დათესე თხილი, ამოვა თხილი, რაც არის დედა, ის არის შვილი.

სხვა გამოცანა
დედაშვილობაზე, შვილზე, შთამომავლობაზე, დედაზე,

რა თემაზეა ეს ანდაზა?

ყველა დამატებული თეგი გადაიხედება ადმინისტრაციის მიერ და მხოლო მას შემდეგ აისახება საიტზე, როდესაც დავრწმუნდებით, რომ ის ნამდვილად კავშირშია ამ ანდაზასთან და არ არის სპამი. თეგების დამატებით, თქვენ ადასტურებთ, რომ ეთანხმებით ჩვეს კონფიდენციალურობის პოლისს.

decoration

სხვა ანდაზები ამავე თემაზე

 • ააბრიალე კოცონი მეგობრობის და ძმობისა, დ
 • აგანგალა განაგალაო, ჭალას კატა მამკვდარა
 • ა, დათვი და ა, კვალი.
 • ადამიანი ადამიანის წამალიაო.
 • ავაფურთხე - ულვაშს მოხვდა, დავაფურთხე -
 • ავი შემნახველი ქურდზე უარესიაო.
 • ავს ნუ იზამ და ავისა ნუ გეშინია.
 • ათას ცოცხალსა ბევრჯერა ასჯერ სჯობს ერთი
 • ბაღლინჯოს საკუთარი სუნი არ აწუხებსო.
 • ბებერი კაცი ყმაწვილს ჰგავს.
 • ბოროტსა სძლია კეთილმან, არსება მისი გრძე
 • გაუჭირვებლად ვინ გაიჭირვაო.
 • გულის გასაღები ჯოჯოხეთში იჭედებაო.
 • დედამ შვილს ოჯახის პატივისცემა უნდა ასწა
 • დედის წინ მორბენალ კვიცს ან მგელი შეჭამს
 • დილის შარი სჯობია საღამოს ხეირსაო.
 • დროზე მთესველი დროზე მოიმკისო.
 • ერთგული კაცი ძნელად მოიძებნება და ძვირად
 • ერთგული შვილი თვინიერი და ყურადღებიანიაო
 • ერთი დღის საგზალი გინდ ზურგით მიტარებია,
 • ვისაც ცხენის ყიდვა უნდა თავლა მოინახულოს
 • თანხმობა კედელზე უმაგრესიაო.
 • თეთრი ტრაკი, შავი ტრაკი, აბანოში გამოჩნდ
 • თვალი თვალის მტერიაო.
 • თქვენსა კაფეს, ჩვენსა ყლაპეს.
 • თხის ტყავი თხად გადამექცაო.
 • ის რა დედაა, ზარმაც შვილს ალიონზე საბანს
 • ისეთი მაღალი ხე არ მინახავს, რომელზედაც
 • კაცი საკუთარ თვალში დირეს ვერ ხედავს და
 • კაცმა კაცს ვენახი აჩუქა და იმან ყურძენიც
 • კაცმა ხელეჩო დაჰკარგა და იმას დარდობდა:
 • კვიცი გვარზე ხტისო.
 • კურდღლის კვალი დათვთანაც მიგიყვანსო.
 • კუჭი სჯის და კუჭი ფიქრობსო.
 • მამაშვილობა დედაშვილობაზე ნაკლები არ არი
 • მართალი ცხოვრებაში არ მითქვამს და ტყუილს
 • მართლად თქმულა: არა ჰმართებს ყვავსა ვარდ
 • მაშენებელი წარწყმდესო.
 • ნურც დამძრახვენ და ნურც შემიბრალებენო.
 • ორნი ძმანი ერთმანერთის ჭირიც არის, ლხინი
 • ოსმა ასი წლის შემდეგ სისხლი აიღო და რა მ
 • პაპის ნაჭამმა ტყემალმა, შვილიშვილს მოჰკვ
 • პირს პირისა რცხვენიაო.
 • პურმარილის დასწავლა ძაღლმაც იცისო.
 • რაღაა იგი სინათლე, რასაცა ახლავს ბნელია?
 • საბრალოა, ოდეს ვარდი დაეთრთვილოს, და-ცა-
 • სამშობლო დედის ძუძუი არ გაიცვლების სხვაზ
 • საქებარს მაქებარი რომ არ ჰყავდეს, უქებარ
 • საქონელს თვალი სჭამსო.
 • საციქველი ვის დაუბრუნდებაო.
 • სვინდისს კბილები არა აქვს, მაგრამ კბენა
 • სიკვდილს სად დაემალებიო.
 • სიმართლე დიდი ძალააო.
 • სიტყვა სხვაა, საქმე სხვაა, სიტყვა საქმით
 • სიყვარული დიდი ნიჭია.
 • სიცოცხლე, აგრევ სიკვდილი, ხელთა უპყრია ე
 • სჯობს სახელისა მოხვეჭა ყოვლისა მოსახვეჭე
 • ტირილით მკვდარი, არ დაიმარხება.
 • ტყუილს მოკლე ფეხები აქვს.
 • ფეხსაცმელი მოხუცს ქუსლში გაუცვდება, ახალ
 • ქვიდან ქვაზე გარდამავალს - წყალსაც ფერი
 • ქონი აიღეს და მსუქანს მიაკერესო.
 • ღორი ლაფში გორვას არ მოიშლისო.
 • ყველა თავისას ჩიოდა, მენახირე - ბუზანკალ
 • ყველაზე დიდი რეალობა ცხოვრებაში, სიკვდილ
 • შვილი რომ გაიზრდება, თავი გარდანქეშანი ჰ
 • შუაკაცის გული - ხალვათიაო.
 • ჩემს მუნიან თავზეც შემოჯდება მწერიო.
 • ჩიტს აფრენა ეწადა და ხელის აქნევას ელოდე
 • ცარიელ ჯამში ხელს არავინ ჩაჰყოფს.
 • ცეცხლს ნუ ეხუმრები, წყალს ნუ ერწმუნებიო.
 • ცვარი წვიმა კი არ არის, მაგრამ მისებრ მა
 • ცვრიან ბალახში თუ ფეხშიშველი არ გავიარე,
 • ციხეს რად უნდა რკინის კარები, მას უნდა ჰ
 • ცხოვრების ეტლის სადარებელი საცაა გავა მა
 • ძაღლი ბოლომდე ერთგულია, ქალი - შემთხვევა
 • ძუნწი კაცის ჯამშია ლუკმა არ დასველდებაო.
 • ჯარავ, ჯარავ - ბზიო; ლამბო, ლამბო - წყდი
 • ფავორიტებში დასამატებლად უნდა შეხვიდეთ სისტემაში.
  ხოლო თუ ჯერ არ გაქვთ გახსნილი ანგარიში kids.ge-ზე, გაიარეთ რეგისტრაცია