სიტყვების დამატებასპამის თავიდან აცილების მიზნით, თქვენს მიერ დამატებული სიტყვები სისტემაში აისახებიან მხოლოდ მათი შემოწმების შემდეგ.

ახალი სიტყვები:

ყურადღება! ვისაც სურს მისი პატარის სიტყვებს ერთად მოუყაროს თავი, გაიარეთ რეგისტრაცია საიტზე, დაამატეთ თქვენი პატარა თქვენს ანგარიშს და აწარმოეთ მისი პირადი ლექსიკონი თქვენი ანგარიშიდან.

თუ უკვე გავლილი გაქვთ რეგისტრაცია, სისტემაში შესასვლელად მიჰყევით ლინკს

სიტყვების ძიება

ჩაწერეთ სიტყვა, რომელიც გსურთ რომ გადათარმნოთ პატარების ენაზე ან ჩაწერეთ პატარის მიერ ნათქვამი და ნახეთ რას შეიძება გულისხმობდეს ის.


 
decoration
                                 


F


FერFიFიტაკი


ა მიადა
ა მიდა
ა,იტიო
აა
ააი
ააო
ააჩო
აბაბუ
აბგე
აბოტუზი
აბოტუცი
აბჟ
აბუ
აბუ აბუ
აბუა
აბუალი
აბუსასი
აბუსი
აბუსიკი
აბუტი
აბუცი
აბუწიტე
აგა მინდა
აგამა
აგუ
ადა
ადაბოკი
ადამაიანი
ადგო
ადგუდა
ადი
ადია
ადიფრი
ადუ
ადღუდღდა
აები
ავა
ავგე
ავტო
ათათო
ათასგორი
ათაფსერი
აი-უი
აია
აია-ია
აიდელა
აიკანო
აიო
აიტო
აკაბო
აკაკანე
აკალიოკი
აკვანე
აკვაციუმი
აკივარდი
აკინინე
აკლავი
აკოფა
აკრაციონი
აკუა
აკუკია
ალა
ალააა
ალალი
ალაპატი
ალაჩვილიუბრული
ალი
ალო
ალოა
ალოალო
ალოლი
ალოჩია
ალული
ამა
ამადაი
ამამა
ამატენტი
ამახური
ამბაკო
ამე
ამიდა
ამიკანე
ამიკაპკე
ამიკუმე
ამინა
ამინგო
ამნამ
ამნიმა
ამო
ამოდულო
ამოტიტე
ამოტუზი
ამუ-ნამუ
ამუნა
ამუჩია
ანა
ანამა
ანანა
ანატასია
ანატი
ანდვილი
ანო
ანოტკა
ანტნოფარხი
ანუნა
აპაპუი
აპია
აპლიკე
აპლოდუსი
აპო
აპონი
აპოსილი
აპუზი
აპულია
აპუნა
აპუტი
აპუტიკა
აპუტუსი
აპუწი
აპუწიწი
არ შებელია
არა კარგია
არგარგა
არგიცოდები
ართიტექტორი
არი
არიეტორკა
ასეიბება
ასკანკალა
ასუკუ
ატა
ატაბასი
ატაბუსი
ატაიე
ატატასი
ატატო
ატაში
ატაცია
ატეა
ატო
ატობუსი
ატოპა
ატუკა
ატუტი
ატუტია
ატუტუსი
აუა
აუდა
აუუ
აუხუტე
აფათა
აფლი
აფო
აფობუტი
აფუა
აქაფა
აქემი
აქიქი
აქუჩი
აღვლავებულა
აყი
აჩიდა
აჩუ
აჩუა
აჩულელე
აცა
აციცა
აწამი
აწოლი
აჭაე
ახვი
აჯაჯუნა
აჯბჯ


ბა
ბაა
ბააა
ბააი
ბაბა
ბაბაბი
ბაბაბიდა
ბაბაბუბა
ბაბაი
ბაბაია
ბაბაკო
ბაბანი
ბაბელი
ბაბი
ბაბილა
ბაბილო
ბაბმ-ბაბმ
ბაბო
ბაბუდია
ბაბუთუთუ
ბაბუტი
ბაბუჩი
ბაბუცი
ბაბუძია
ბაგაგე
ბაგი
ბადიდა
ბადობა
ბავა
ბაზა
ბათა
ბათათო
ბათილუ
ბათლი
ბათოა
ბაი
ბაია
ბაილო
ბაიჯანი
ბაკა
ბაკაკი
ბაკაკო
ბაკატები
ბაკიკი
ბაკიკო
ბალამინო
ბალბალიზე
ბალია
ბალიბული
ბალოკა
ბამ-ბამ
ბამაკი