ანდაზები   ›   ადამიანი ადამიანის წამალიაო.
ფავორიტებში დამატება

ადამიანი ადამიანის წამალიაო.

სხვა გამოცანა
ძმობაზე, მეგობრობაზე,

რა თემაზეა ეს ანდაზა?

ყველა დამატებული თეგი გადაიხედება ადმინისტრაციის მიერ და მხოლო მას შემდეგ აისახება საიტზე, როდესაც დავრწმუნდებით, რომ ის ნამდვილად კავშირშია ამ ანდაზასთან და არ არის სპამი. თეგების დამატებით, თქვენ ადასტურებთ, რომ ეთანხმებით ჩვეს კონფიდენციალურობის პოლისს.

decoration

სხვა ანდაზები ამავე თემაზე

 • ააბრიალე კოცონი მეგობრობის და ძმობისა, დ
 • ა, ბატონო, ბაწარიო - დავით მეფეს გასწავლ
 • აგორებული ქვა ხავსს არ მოიკიდებსო.
 • აგრე არ უნდა, თაყაო, შენ რომ მამული გაჰყ
 • ა, დათვი და ა, კვალი.
 • ადათია და წესია, ფეტვი ადგილზე თესია.
 • ადამიანი ერთი ფეხით წინაც წავა და უკანაც
 • ადამიანის მოკვდინება დიდი ცოდვააო.
 • ავი თვალი ბოროტი გულის სარკმელიაო.
 • ავი მეზობელი ამომავალი მზეა, კარგი რაღა
 • ავი მეზობლლისაგან ღმერთმა ყველა დაიფაროს
 • ავი ძაღლი არც თვითონ ჭამს და არც სხვას ა
 • ავისა კარგი ნუ გინდა, ნურც მისი მოსაგებე
 • ათას ცოცხალსა ბევრჯერა ასჯერ სჯობს ერთი
 • ამყოლს აჰყევი, დამყოლს დაჰყევიო.
 • ანგარიში მტრულიო და მეგობრობა ძმურიო.
 • ან ვირი მოკვდება, ან ვირის პატრონიო.
 • არაკუნე კედელიო, დაარიგე რეგვენიო.
 • არდავიწყება მოყვრისა აროდეს გვიზამს ზიან
 • არსაიდამ ხმა, არსით ძახილი.
 • ასეთი პატარა და ასეთი მავნეო.
 • აქ დაბადებული, იქ კვდებაო.
 • აქლემის და ნემსის ქურდი - ორივენი ერთიაო
 • ა,ხუცესო, კორკოტიო, შენ ამისთვის მორბოდი
 • ბავშვი ჯერ არ დაბადებულა და აბრაამს არქმ
 • ბატის პატრონს ქათამი არ დაეჭირება.
 • ბატონისა ჯავრობაო, ნუ გგონია ჯვარობაო.
 • ბებერი ლომი ვირმა ჩაწიხლაო.
 • ბოლოკმა თქვა - უკადრისმა გამთალა და მსუნ
 • ბოროტებას საზღვარი არა აქვსო.
 • ბრალი მისი, ვინც მოკვდა, თორემ ცოცხალს ა
 • ბრიყვს ბრძენთან მეგობრობა არ გამოსდის, მ
 • გააათმაგე მცდელობა სიყვარულის და ძმობისა
 • გამშველებელს მეტი მოხვდებაო.
 • გამხიარულდი ბუხარო, გულჩათხრობილი ნუ ხარ
 • გაჭირვებამ ფარჩის კაბა მაცვეთინაო.
 • გველსა ხვრელით ამოიყვანს ენა, ტკბილად მო
 • გიჟები ყრიდნენ, ჭკვიანები კრეფდნენო.
 • გოშია აქეს და კლდეზე გადააგდესო.
 • გუთნის სახნისი, შვიდ წელიწადში ერთხელ, წ
 • დაგეშილი ჩიტი ბადეში არ მოხვდებაო.
 • დამნაშავე მკვლელის დაცვა უდიდესი ცოდვააო
 • დედაბერს შვიდი სოფლის დარდი აწუხებდა, მი
 • დედამ შვილს ოჯახის პატივისცემა უნდა ასწა
 • დღეს ყველა საკუთარ დაკრულზე ბუქნაობსო.
 • ენა ხედნე, მუდამ შენი ერთგული რომ იყოსო.
 • ერთი თხილის გული ცხრა ძმამ გაიყოო.
 • ერთი თხისკენ, მეორე მგლისკენ.
 • ერთი მაქვს და სჯობს ათასსო.
 • ერთხელ წაველ წირვაზეო, ფეხი მომტყდა ყინვ
 • ესიკელას ქორწილი - გოგიელას ხარჯიო.
 • ეს ქვეყანა ასე არის, ის ქვეყანა ისეა.
 • ვაზო, შვილივით ნაზარდოო.
 • ვაი საწყლის წერასაო, თავი უგავს ძერასაო,
 • ვირს კურტანს არ მოხდიან, აქაო და უხდებაო
 • ვირს რასაც აჰკიდებენ, განა სულ თვითონვე
 • ვისაც არ უნდა, რიყეზე ქვას არ დაინახავსო
 • ვისაც ღმერთი სწყალობს, ის სიპ ქვაზეც დას
 • ზამთარი გაზაფხულის მუშააო.
 • ზარმაცი ჭამის დროს კარგად არის და მუშაობ
 • ზარმაცისთვის სულ უქმეაო.
 • ზოგჯერ თქმა სჯობს არათქმასა, ზოგჯერ თქმი
 • ზღვა მაწვნად გადაიქცა და უბედურს კოვზიც
 • თავაშვებული ცხოვრება არავის არგიაო.
 • თავის ბინაზე მხდალიც ლომგულიაო.
 • თავის უბედური სტამბოლს გაჰყიდესო.
 • თაფლი კარგია, მაგრამ ცოტა კუპრი ურევიაო.
 • თუ არ შმაგი ხარ, დამეხსენ; შმაგი ხარ, მო
 • თუ დედაენით შვილებს არა ზრდი, თავი ტყუილ
 • თუ იარაღიანს უიარაღომ ხმარებამდე დაასწრო
 • თუ სახლში უფროსი არა გყავს, დედაბოძს დაე
 • თუ ყვავი ვარდსა იშოვებს, თავი ბულბული ჰგ
 • თუ ხანდაზმულებს შიათ, სწყურიათ, მთავრობა
 • იმის ცოცხლებმა იციან - მკვდარს სით უზამე
 • ისე არ ცვდება სახნისი, არ გამოვიდეს სადგ
 • ისე არ წვიმს, როგორცა ქუხსო.
 • ისეთი ტყუილი უნდა თქვა, ფეხები ჰქონდეს,
 • იქნება, ბევრი რამე იქნება - მხოლოდ ამ ქვ
 • კაი ამხანაგობა კაი ძმობის დარიაო.
 • კაი ბიჭი შორიდან გაბედავსო.
 • კაი კაცის ნაცოლარი, კაი ღვინის ნაძირალი.
 • კარგი ამხანაგობა, კარგი ძმობის დარიაო.
 • კარგი მეზობელი ამომავალ მზეს სჯობიაო.
 • კაცი ბრძენი ვერ გასწირავს, მოყვარესა მოყ
 • კაცი რომ დაითვრებაო, ორი კაცის ტოლა გაიზ
 • კაცს რის გამოც რცხვენია, იმისაგანაც დნებ
 • კაცსა ღმერთი არ გასწირავს, თუცა კაცი შეი
 • კაცის აშენებული სახლი ქალმა დააქცია, ქალ
 • კაცის თვალს შავი მიწის მეტი ვერა გააძღობ
 • კბილი ენის კლიტეაო.
 • კეთილის მკვლელო მგელაო, ღმერთმა დაგწყევლ
 • კუს რომ ჯოჯო არ აჰკიდებოდა, იქნება ჩანჩა
 • კუჭი ძმაზე ახლოაო.
 • ლარების ქონა გერჩივნოს, ყალბი დოლარის ქო
 • ლეჩაქის მქსოველს გოდრის დაწვნა უკვირდაო.
 • ლეჩხუმურ ლობიოს ლეჩხუმურივე წყალი მოხარშ
 • ლომისა ტყავსა ჩაიცმენ, გვიჩვენნე გულთა ს
 • მამალი რომ ფრთას შემოჰკრავს, იცოდე, რომ
 • მას თუ გამყრი, საწუთროო, ჩემი ლხინი გარდ
 • მაღლა ბავშვი ავწიე და თავში ჩამკრაო.
 • მგელი და მწყემსად? - სად არის წესად.
 • მგელს რომ შვიდი ტყავი გააძრო, მაინც მგელ
 • მგლებში მაცხოვრებელმა ყმუილიც უნდა იცოდე
 • მეზობელს მუცელი რომ სტკიოდეს, შენ მუცელზ
 • მეზობელო, კარისაო, სინათლე ხარ თვალისაო.
 • მელას რაც აგონდებოდა, ის ესიზმრებოდაო.
 • მელიას ურმით უკან არ სდევენო.
 • მე რომ მენახირედ დავდექ, ფამფარა მაშინ გ
 • მეტისმეტი - ბრეტისბრეტიო.
 • მეტისმეტმა სიწმინდემო, ტრაპეზს იქით დამა
 • მეცხვარე ცხვარს ვერ გარეკავს, წინ თუ არ
 • მეთევზე - ფხამ დაახრჩოო.
 • მისთვის დაძრწის ცხვართან მგელი, მწყემსს
 • მიწა გრილია, მკვდარს მიიბარებს და გულს გ
 • მკურნალმანცა ვერა ჰკურნოს თავისისა სისხლ
 • მოგება და წაგება ამხანაგები არიანო.
 • მოყვრის სახადი მტერს შეხვდაო.
 • მსხვილად და წვრილად დამრთავებს, ერთი ფას
 • მტრობა და მეგობრობა ძმები არიანო.
 • მშვენიერი ხარ ხოხობო, ბოლო რომ გამოგიჩნდ
 • მცოდნეს ვერარა ძალა ვერ მოდრეკს და ვერ წ
 • მძინარე დათვს თაგვები სამარეს უთხრიდნენო
 • მწიფე პანტა დათვისააო.
 • მწიფეს ესროდნენ, კუხე ცვიოდაო.
 • მხოლოდ ზარბაზანი ომის ბედს არ წყვეტსო.
 • ნამგლევი მგლისა არისო.
 • ნაცარქექია ცხენიდან ჩამოვარდა და მაინც უ
 • ნელა წახვალ, უბედურება მოგეწევა; ჩქარა წ
 • ნეტარ მამაცი სხვა რაა, არ გასძლოს, როცა
 • ნუ გენაღვლების სწავლაზე ყრმის წკეპლის ცე
 • ნუ იქმ ავსა და ავისაც ნუ გეშინიაო.
 • ობოლი გაზრდას მოელის, ღარიბი - გამდიდრებ
 • ომის დამწყებმა ომის გამარჯვებით დამთავრე
 • ორი კაპეიკიც, ჩემთვის, კარგი მწვანილიაო.
 • პირის გამავსებელი, ძმაზე უკეთესიაო.
 • პურისჭამის დროს ძაღლსაც არ გალახავენო.
 • რა ჯიღაც მშობლებს დაადგი, იმას დაგადგამს
 • რასაც ჩაუთქვამ სხვისთვისო, იმას მიიღებ წ
 • როგორც დამიკრავ ფანდურსა, მეც ისე დაგირო
 • როდემდე უნდა ღაფავდეს მოსახლეობა სულსაო?
 • რუსის ჩექმა მძიმე არის, უხეში და უჯიშოო.
 • რძალზე იტყვის დედამთილი: ვაი მე და სხვაი
 • სადაც შენი დაიკვეხო, იქაც ჩემი თქვიო.
 • სადაც კუდი თავია, იქ თავი - კუდიაო.
 • სანთელი თავის ქვეშ არ გაინათებსო.
 • საოხროდან იღებსო და სატიალოს ადებსო.
 • სასწორ-სამართალს ღმერთი უყურებსო.
 • საუბარ-საუბარიო, ეს დღე არ მოიპაროო.
 • საქონელმა თქვა: ერთი გვერდი ხომ დამილპე,
 • საყდრის კარი ღია იყო, ძაღლს ნამუსი არ ჰქ
 • სიკეთე მზის შუქსა ჰგავს - ანათებს და ათბ
 • სიკვდილმა თქვა: კაცი ისე ვერ მოვკალ, რომ
 • სიმონაო, სიმონაო, გარს - კარგო და შინ -
 • სიმღერას ბანი ამშვენებს, წალკოტსა - ვაშლ
 • სიყვარული ბრმაა.
 • სიძევ, წვენი მიირთვი და ხორციც კარგიაო.
 • სოფელი ვნახე უძაღლო, შიგ გავიარე უჯოხო.
 • სულელი მეგობარი, მტერზე უარესიაო.
 • სცთების და სცთების სიკვდილსა, ვინ არ მოე
 • სწავლა სიბერემდეო.
 • სხვათა მოჯამაგირობას ადვილად იტყვის ენაო
 • სხვისი არ შვილობს, როგორც ნაცარი არ ფქვი
 • სხვისი უბედურება რომ სიხარულს გგვრის, ავ
 • სხვისი ჭირი - ღობეს ჩხირიო.
 • სჯობან ყოვლთა მოყვარულთა პატრონ-ყმანი მო
 • სჯობს გვიან, ვიდრე არასოდეს.
 • სჯობს სახელისა მოხვეჭა ყოვლისა მოსახვეჭე
 • სჯობს სიცოცხლესა ნაძრახსა სიკვდილი სახელ
 • ტკბილი მაშინ გახდა ტკბილი, როცა მწარე იგ
 • უბედურების მიზეზს ჭკვიანი კაცი საკუთარ თ
 • უხეირო შვილი ოჯახსაც დაანგრევს და მემკვი
 • ფაფით პირდამწვარი, დოს უბერავდაო.
 • ქანქი-ქუნქი ქანქარაო, გინდ ყოფილა, გინდ
 • ქვას კლდიდან დანაგორებსა, დამსხვრევა არ
 • ქვეყანა იქცეოდა და ქეციანი აბანოში გარბო
 • ქვრივი რომ განაზდება, მაშინ გალამაზდება.
 • ქონი აიღეს და მსუქანს მიაკერესო.
 • ქურდი ქართველი რითა სჯობს ოსსა, ბაცაცა ქ
 • ქურდმა ეროვნება არ იცისო.
 • ღალატის გზაზე მავალი სიცოცხლეს გაიმწარებ
 • ღვინოს დაუმეგობრდები - ნამუსს დაემშვიდობ
 • ღორის კუდი ნუ გექნება, თორემ ეშვები თავი
 • ღორმა გვერდი იქით იბრუნა, საითაც დიდი ლა
 • ღორმა თქვა: რაც გოჭები მეყოლნენ, წმინდა
 • ყველა გულითა ხარობდა, ცეცხლი კი - უგულობ
 • ყველა თავის ტყავს უფრთხილდებაო.
 • ყველი, პური და კეთილი გულიო.
 • შავ ლუდსა, წითელ ღვინოსა, განა სულ ყველა
 • შენ მოგელოდი, მიმჭირდა მოლოდინითა შენითა
 • შენც იგი უყავ სხვასაო, რაც არგებს შენსა
 • შეძლეული ძაღლმაც არ ინდომაო.
 • შვილო, მამის წინააღმდეგ, სატანას ნუ ეკვრ
 • შიში მაჩვენე და მუხლს გაჩვენებო.
 • შური რწმენას ისე ჭამს, როგორც ცეცხლი - შ
 • ჩემი არ გითხრა, გული რით დაგწყვიტო?
 • ჩემი ენა - ჩემი მტერი, იგივ - მეგობარი ჩ
 • ჩემი მტერი - ჩემი სინიდისიაო.
 • ჩემი ურგები, შვილიც არ მინდაო.
 • ჩვენ, ერთმანეთისაგან, მხოლოდ თოხი და ბარ
 • ჩქარად ეცეს, ვერ გაუძლებს გული ლხინსა, მ
 • ჩხუბს თავლაფიანობა მოსდევსო.
 • ჩხუბი შეიძლება მტრობაშიც გადაიზარდოსო.
 • ცეცხლი თივაში არ დაიმალება.
 • ცოტა ყოველთვის დარჩებაო.
 • ცუდს არ მაკადრიანო და კარგს არ მაღირსიან
 • ცხენს ვერაფერი დააკლო, უნაგირს დაუწყო მტ
 • ცხენის სიკვდილი ძაღლების ქორწილიაო.
 • ცხენდავარდნილ კაცს შინ მშვიდობით მისვლის
 • ძაღლი ისე ვერ დაწვება, მუცელი არ გამოუჩნ
 • ძაღლი საყასბოს არ მოშორდებაო.
 • ძაღლს ძვალი ეწუნებოდა და მეორე ძაღლმა წა
 • ძველი გზა და მეგობარი სულ ადვილად იკარგე
 • ძმა ძმისთვისაო და შავი დღისთვისაო.
 • ძმის დაკარგვით მოგვრილ ტკივილს ვერაფერი
 • ძმაო, ძმითა ხარ ძლიერი.
 • ძნელზე ძნელია ატანა, როცა ზეიმობს სატანა
 • ჭკვიანი პატრონი ერთგულ კაცს აფასებს, ბრი
 • ჭკუა-გონებას ასპარეზი დიდი და ვრცელი აქვ
 • ხამს მოყვარე მოყვრისათვის თავი ჭირსა არ
 • ხამს მოყვრისათვის სიკვდილი, ესე მე დამიც
 • ხელმა ხელი დაბანა და ორივემ - პირიო.
 • ხვნაზე გარიგება სჯობია, მკაზე გარიგებასა
 • ჯიუტი თხების მორჯულებას მხოლოდ მდინარე შ
 • ჯიხვს რქებით იცნობენო.
 • ჰარი, ბიჭო, ჰარალეო, ბასრი დანა დამალეო;
 • ფავორიტებში დასამატებლად უნდა შეხვიდეთ სისტემაში.
  ხოლო თუ ჯერ არ გაქვთ გახსნილი ანგარიში kids.ge-ზე, გაიარეთ რეგისტრაცია