ანდაზები   ›   სინდისი არც ტლანქი უნდა იყოს და არც ზედმ...