ანდაზები   ›   სიცრუე და ორპირობა ავნებს ხორცსა, მერმე ...
ფავორიტებში დამატება

სიცრუე და ორპირობა ავნებს ხორცსა, მერმე სულსა.

სხვა გამოცანა
ტყუილზე, სიცრუეზე,

რა თემაზეა ეს ანდაზა?

ყველა დამატებული თეგი გადაიხედება ადმინისტრაციის მიერ და მხოლო მას შემდეგ აისახება საიტზე, როდესაც დავრწმუნდებით, რომ ის ნამდვილად კავშირშია ამ ანდაზასთან და არ არის სპამი. თეგების დამატებით, თქვენ ადასტურებთ, რომ ეთანხმებით ჩვეს კონფიდენციალურობის პოლისს.

decoration

სხვა ანდაზები ამავე თემაზე

 • ააბრიალა და ვეღარ ჩააქროო.
 • აბრა სხვაა, საქმე სხვაა.
 • ადათია და წესია, ფეტვი ადგილზე თესია.
 • ადამიანის ენას ქვაც გაუხეთქავსო.
 • ავადმყოფობა ფუთობით შემოდის და მისხლობით
 • ავ კაცს მეზობლის წიწილა ბატი ეგონაო.
 • ავი კაცი აღდგომასაც ავიაო.
 • ავი შემნახველი ქურდზე უარესიაო.
 • არ აშენდა ხუროს სახლი, არცა მონადირისაო;
 • ასმა კაცმა ასი ცხვარი შეჭამაო.
 • ახალი ტყუილი მირჩევნია ძველ მართალსაო.
 • ბადრიჯანს რომ ფრთები ესხას, მერცხალი იქნ
 • ბალი წვერში მწარდება და ტყემალი - ძირშიო
 • ბებერმა იანვარში მარწყვი ინატრაო.
 • ბევრი ვეცადე შენთვისო, გამომივიდა ჩემთვი
 • ბოსელში ისე ვერ შეხვალ, ავი სუნი არ გეცე
 • ბრიყვი კაცისა სიცოცხლე, სიკვდილზე უარესი
 • გააათმაგე მცდელობა სიყვარულის და ძმობისა
 • გაზაფხული არ დადგება, სანამ გურჯი ძვალს
 • გამარჯვებულმა გუთანმა სამოცი კვალი მოხნა
 • განათლება ბნელეთის მოციქულთა მმუსვრელიაო
 • გაუგია ალია მომკვდარაო და თავი საითა აქვ
 • გინდ მზეში სანთელი აგინთია, გინდ უგუნური
 • გლახას კიტრი მისცეს, გამოართვა და თქვა:
 • გოგიაა მთოხნელიო, ოცდახუთი – მცოხნელიო.
 • გურული კაცი ფიცხია, არ დაგავიწყდეს, ბიძი
 • დამპალი თოკით ორმოში არ ჩაისვლებაო.
 • დედაბერი ბუქნას უვლიდა და არც მთა ემადლე
 • დედაკაცს ძაღლიც კი არ შეუყეფსო.
 • დიდ ტყუილს, ბევრჯერ, პატარა სიმართლისაც
 • დღეს ყველა უბერავსო.
 • ერთი გოგო ჩიოდა: გასათხოვრად პატარას მეძ
 • ერთი კაცი ჭამაშიაც ბრალიაო.
 • ერთი საქმეს მოუხდება, ორი კი - წაახდენსო
 • ვარდი სანეხვეზეც გაიზრდება.
 • ველ-მინდორს ყვავილი ქარგავს, ოჯახს - კარ
 • ვინცა ჭამა ერბო - იმას მეტი ერგო.
 • ვინც დაკლა, იმან გაატყაოსო.
 • ვინც წყალზე გასდო პატარა ხიდი, იმან მადლ
 • ვირი გინდ ღობის შიგნით დააბი, გინდა ღობი
 • ვის უჩივი? - ბატონსაო, ვისთან ჩივი? - ბა
 • თბილა და ცივა - ორივე მტკივა.
 • თუმანს ცხრა მანეთი აკლიაო.
 • თუ მადლსა შვრები, მარილიც მოაყარეო.
 • თუ ქალი დაგნებდათ, ჩათვალეთ - მან გაიმარ
 • თუ შეხვალ, ნუ ებანები, თუ გამოხვალ და ნუ
 • იგი მიენდოს სოფელსა, ვინცა თავისა მტერია
 • ისეთი ტყუილი უნდა თქვა, ფეხები ჰქონდეს,
 • ის ძვირი ქალაქი დაილოცოს, სადაც ყველაფერ
 • კარგი რამ მჭირდეს, გიკვირდეს, ავი რა საკ
 • კაცი ნუ მოკვდება, თორემ თუნდ სანაგვეზე გ
 • კაცმა თოკი დაკარგა და ცულიც ზედ მიაყოლაო
 • კაცსა ფიცნი გამოსცდიანო.
 • კაცს სახლი ეწვოდა და ხელს ვერ ითბობდაო.
 • კედელ-კედელ იარეო - ოღონდ გამოიარეო.
 • კუჭი ძმაზე ახლოაო.
 • ლამაზსა ქალსა ფერი არ უნდაო.
 • ლოთი კაცის ბედი დღეში სამჯერ გაიხსნებაო.
 • მართალში რას იძლევი, ტყუილი რომ გითხრაო.
 • მე დავაყრი და გინდა ზედა წისქვილმა დაფქვ
 • მელოგინე ქალს რომ მოშივდეს, ცხრა სოფელი
 • მეძებრობა ყველა ძაღლს შეუძლია, მაგრამ ზო
 • მეხსიერება და ოქრო ერთნაირად ფასობენო.
 • მეტკინა, განა მეწყინაო.
 • მიმინო რომ გაძღებაო, ხელზე აღარ დადგებაო
 • მკვლელმა ერთი იმსხვერპლა, მაგრამ ათასობი
 • მკვლელის შემწე და მფარავი, სამართლისაა მ
 • მკვლელად ვინც გზრდიდა, გივლიდა, სიკეთეს
 • მტერი გყავს? - ნუ შეგეშინდებაო.
 • ნაცნობი ციებ-ცხელებაც კი კარგიაო.
 • ნურც მომიტეხ მჭადსა, ნურცა მომტეხ ყბასა.
 • ობოლს კვერს ბევრი ჰპირდება, გამომცხობი კ
 • ორმოცი წლის კაცი რომ ჩონგურის სწავლას და
 • რა ზღვას დავუხრჩვივარ და რა ცვარსაო.
 • რაც ვნახე, ვეღარა ვნახავ, რაც უნდა ვნახო
 • როცა სიტყვა ხშირდებაო, მაშინ საქმე მცირდ
 • სალამი ღვთისაა.
 • სახელის გატეხვას, თავის გატეხვა სჯობიაო.
 • სახლში ჯდომით საქმე არ გაკეთდებაო.
 • სიკვდილმა თქვა: კაცი ისე ვერ მოვკალ, რომ
 • სოფლის ჭირს ასი ხარ-ურემი ზიდავსო.
 • სტუმარი რომ ბჭედ დადგება, სახლი მაშინ და
 • სული კბილით მიჭირავსო.
 • სხვა სხვის ომში ბრძენიაო.
 • სჯობს გამორჩევა, აზრობა საქმისა დასაგვან
 • ტყე უყურო ნუ გგონია და მინდორი - უთვალოო
 • ტყუილი თავიდანვე ეშმაკის მოგონილია და მა
 • ტყუილის მთქმელს ის სარგებელი აქვს, რომ მ
 • ტყუილს მოკლე ფეხები აქვს.
 • ურემი რომ გაჩერდება, ხარებს უნდა გაუტლაშ
 • უძრავად მდებარე ქვას ხავსი მოეკიდაო.
 • ფონი, გასვლის შემდეგ უნდა აქოო.
 • ქათამი რომ დაგვილს ნახავს, გულზე შემოეყრ
 • ქალი - სხვისი კერის ნაცარიაო.
 • ქარის მოტანილს - ქარი წაიღებსო.
 • ღომის ჭამასაც ცოდნა უნდაო.
 • ყველაფერი როგორც არ იჭმება, ისე არ ითქმე
 • შენი ჯაგლაგის ჭენება გერჩივნოს, სხვის ბე
 • შვილი რომ სიზარმაცეს დაეჩვევა, ბეჯითობა
 • შინმოუსვლელი და მკვდარი ერთიაო.
 • ჩემი ცხოვრების გზა სიზმარია და შორეული ც
 • ჩურჩულმა ქვეყანა ამოაგდოო.
 • ცოდნა გონების ფარია, თუ რომ არავინ არიაო
 • ცოტა ნახნავი სჯობია ბევრსა და ხარვეზიანს
 • ცუდად ჯდომას, ცუდად შრომა სჯობიანო.
 • ცხრაჯერ ძველმა გამახარა, ერთხელ - ახალმა
 • ძაღლიც კი საწყალ კაცს დაეწევაო.
 • ძაღლის ნაკბენი ძაღლის ბალანმა უნდა მოარჩ
 • ძროხამ თქვა: დასაბმელი მიშოვე და დასაწოლ
 • წვიმიან დღეს ქათამი ბევრ წყალს დალევსო.
 • წითელი ძაღლი ტურას ბიძაშვილიაო.
 • წყლულსა დანა ვერა ჰკურნებს, გაჰკვეთს, ან
 • ჭამა - ძღომამდე და სმა - თრობამდეო.
 • ჭამის დროს ძაღლსაც არ გალახავენო.
 • ჭირი - მართალსაო.
 • ხარი ქირაზე მოკვდება, კოკა წყალზე გატყდე
 • ხელს თვალზე მოფარებითა - ფარად ვერ აქცევ
 • ხვავი - მიწის, გემო - შაქრის.
 • ხმელი პური და კეთილი გულიო.
 • ჯინიანს საკუთარი ლოგიკა აქვსო.
 • ჯოჯოხეთში ძახილია, გაგონება კი - არა.
 • ფავორიტებში დასამატებლად უნდა შეხვიდეთ სისტემაში.
  ხოლო თუ ჯერ არ გაქვთ გახსნილი ანგარიში kids.ge-ზე, გაიარეთ რეგისტრაცია