ანდაზები   ›   აბრა სხვაა, საქმე სხვაა.
ფავორიტებში დამატება

აბრა სხვაა, საქმე სხვაა.

სხვა გამოცანა
ტყუილზე,

რა თემაზეა ეს ანდაზა?

ყველა დამატებული თეგი გადაიხედება ადმინისტრაციის მიერ და მხოლო მას შემდეგ აისახება საიტზე, როდესაც დავრწმუნდებით, რომ ის ნამდვილად კავშირშია ამ ანდაზასთან და არ არის სპამი. თეგების დამატებით, თქვენ ადასტურებთ, რომ ეთანხმებით ჩვეს კონფიდენციალურობის პოლისს.

decoration

სხვა ანდაზები ამავე თემაზე

 • ააბრიალა და ვეღარ ჩააქროო.
 • ა, ბატონო, ბაწარიო - დავით მეფეს გასწავლ
 • ადამიანის ენას ქვაც გაუხეთქავსო.
 • ავი კაცი აღდგომასაც ავიაო.
 • ავი შემნახველი ქურდზე უარესიაო.
 • აკრძალული ხილი ტკბილია.
 • არ აშენდა ხუროს სახლი, არცა მონადირისაო;
 • ასმა კაცმა ასი ცხვარი შეჭამაო.
 • ახალი ტყუილი მირჩევნია ძველ მართალსაო.
 • ახლოს ვიყავ, არა მნახე, შორით მომესალამე
 • ბადრიჯანს რომ ფრთები ესხას, მერცხალი იქნ
 • ბებერმა იანვარში მარწყვი ინატრაო.
 • ბევრი ვეცადე შენთვისო, გამომივიდა ჩემთვი
 • ბოლო უსინდისოს წილიაო.
 • ბოსელში ისე ვერ შეხვალ, ავი სუნი არ გეცე
 • ბრიყვი კაცისა სიცოცხლე, სიკვდილზე უარესი
 • გაზაფხული არ დადგება, სანამ გურჯი ძვალს
 • გამარჯვებულმა გუთანმა სამოცი კვალი მოხნა
 • განგებაა, სწორად მოჰკლავს, ერთი იყოს, თუ
 • გაუგია ალია მომკვდარაო და თავი საითა აქვ
 • გინდ მზეში სანთელი აგინთია, გინდ უგუნური
 • გლახას კიტრი მისცეს, გამოართვა და თქვა:
 • გოგიაა მთოხნელიო, ოცდახუთი – მცოხნელიო.
 • გულმა გულს სიტყვა უთხრა და ენამ ორივე გა
 • გურული კაცი ფიცხია, არ დაგავიწყდეს, ბიძი
 • დამპალი თოკით ორმოში არ ჩაისვლებაო.
 • დედაბერი ბუქნას უვლიდა და არც მთა ემადლე
 • დედაკაცს ძაღლიც კი არ შეუყეფსო.
 • დიდ ტყუილს, ბევრჯერ, პატარა სიმართლისაც
 • დოღია წუთისოფელი, ყველა თავისას ცდისაო.
 • დღეს ყველა საკუთარ დაკრულზე ბუქნაობსო.
 • დღეს ყველა უბერავსო.
 • დღეს არ იყოს და ხვალ იყოს, წყალმა ნაფოტი
 • ერთი გოგო ჩიოდა: გასათხოვრად პატარას მეძ
 • ერთი კაცი ჭამაშიაც ბრალიაო.
 • ერთი დრო არვის შერჩება, გინდ კარგი თქვას
 • ერთი საქმეს მოუხდება, ორი კი - წაახდენსო
 • ერთი წიხლისკვრით, ციხე არ დაინგრევაო.
 • ვარდი სანეხვეზეც გაიზრდება.
 • ველ-მინდორს ყვავილი ქარგავს, ოჯახს - კარ
 • ვეღარ განუძლებს ქვეყანა ძველი განახლების
 • ვინცა ჭამა ერბო - იმას მეტი ერგო.
 • ვინც დაკლა, იმან გაატყაოსო.
 • ვინც წყალზე გასდო პატარა ხიდი, იმან მადლ
 • ვირი გინდ ღობის შიგნით დააბი, გინდა ღობი
 • თავადიშვილის ყმობითა, ფქვილი ვერ ჩავდგი
 • თბილა და ცივა - ორივე მტკივა.
 • თუმანს ცხრა მანეთი აკლიაო.
 • თუ მადლსა შვრები, მარილიც მოაყარეო.
 • თუ ქალი დაგნებდათ, ჩათვალეთ - მან გაიმარ
 • თუ შეხვალ, ნუ ებანები, თუ გამოხვალ და ნუ
 • იგი მიენდოს სოფელსა, ვინცა თავისა მტერია
 • ისეთი ტყუილი უნდა თქვა, ფეხები ჰქონდეს,
 • ის ძვირი ქალაქი დაილოცოს, სადაც ყველაფერ
 • კალთაში მეჯდე და წვერს მაგლეჯდეო?
 • კარგი რამ მჭირდეს, გიკვირდეს, ავი რა საკ
 • კაცი ცხენს ვერ მოერია და ლაგამ-უნაგირი დ
 • კაცმა თოკი დაკარგა და ცულიც ზედ მიაყოლაო
 • კაცსა ფიცნი გამოსცდიანო.
 • კაცს სახლი ეწვოდა და ხელს ვერ ითბობდაო.
 • კედელ-კედელ იარეო - ოღონდ გამოიარეო.
 • კეთილის მკვლელო მგელაო, ღმერთმა დაგწყევლ
 • ლამაზსა ქალსა ფერი არ უნდაო.
 • ლოთი კაცის ბედი დღეში სამჯერ გაიხსნებაო.
 • მაგრა ღმერთი არ გასწირავს კაცსა, შენგან
 • მართალში რას იძლევი, ტყუილი რომ გითხრაო.
 • მე დავაყრი და გინდა ზედა წისქვილმა დაფქვ
 • მელოგინე ქალს რომ მოშივდეს, ცხრა სოფელი
 • მეძებრობა ყველა ძაღლს შეუძლია, მაგრამ ზო
 • მეხსიერება და ოქრო ერთნაირად ფასობენო.
 • მიბარებული მგელმაც იცისო.
 • მიმინო რომ გაძღებაო, ხელზე აღარ დადგებაო
 • მკვლელმა ერთი იმსხვერპლა, მაგრამ ათასობი
 • მკვლელად ვინც გზრდიდა, გივლიდა, სიკეთეს
 • მტერი გყავს? - ნუ შეგეშინდებაო.
 • მღვდელს ჭილოფშიაც იცნობენო.
 • ნაცნობი ციებ-ცხელებაც კი კარგიაო.
 • ნურც მომიტეხ მჭადსა, ნურცა მომტეხ ყბასა.
 • ორმოცი წლის კაცი რომ ჩონგურის სწავლას და
 • ოქრო უხელოა, მაგრამ ყველაფერს აკეთებსო.
 • რა ზღვას დავუხრჩვივარ და რა ცვარსაო.
 • რა მათხოვრის ჯოხივით მომადექიო.
 • რაც ვნახე, ვეღარა ვნახავ, რაც უნდა ვნახო
 • როგორც დამიკრავ ფანდურსა, ისე დავუვლი და
 • როგორც გიჭირდეს, ისე გიღირდესო.
 • როცა სიტყვა ხშირდებაო, მაშინ საქმე მცირდ
 • სალამი ღვთისაა.
 • სანამ ჭკვიანი ფიქრობდა, ცეტმა გადავლო მთ
 • სახელის გატეხვას, თავის გატეხვა სჯობიაო.
 • სახლში ჯდომით საქმე არ გაკეთდებაო.
 • სახრე ღმერთს დაულოცნიაო.
 • სიყვარული აღგვამაღლებს, - ვით ეჟვანნი, ა
 • სიყვარული სიხარულს შობს, სიხარული - შვებ
 • სიცრუე და ორპირობა ავნებს ხორცსა, მერმე
 • სოფლის ჭირს ასი ხარ-ურემი ზიდავსო.
 • სტუმარი რომ ბჭედ დადგება, სახლი მაშინ და
 • სული კბილით მიჭირავსო.
 • სხვა სხვის ომში ბრძენიაო.
 • სჯობს გამორჩევა, აზრობა საქმისა დასაგვან
 • სჯობს ტყუილით ქვე ყოფნასა ზე სიმართლით ა
 • ტყე უყურო ნუ გგონია და მინდორი - უთვალოო
 • ტყუილი თავიდანვე ეშმაკის მოგონილია და მა
 • ტყუილის მთქმელს ის სარგებელი აქვს, რომ მ
 • ტყუილის მთქმელს მართალიც აღარ დაუჯერესო.
 • ტყუილს მოკლე ფეხები აქვს.
 • უნახავმა ლაფი ნახა და შიგ ჩავარდაო.
 • ურემი რომ გაჩერდება, ხარებს უნდა გაუტლაშ
 • ურია წყალს მიჰქონდა და გზაც იქით ჰქონები
 • ურიამ თქვა: ღმერთო, ჩემს შვილს პირველი ხ
 • უძრავად მდებარე ქვას ხავსი მოეკიდაო.
 • ფონი, გასვლის შემდეგ უნდა აქოო.
 • ქათამი რომ დაგვილს ნახავს, გულზე შემოეყრ
 • ქალი - სხვისი კერის ნაცარიაო.
 • ქარის მოტანილს - ქარი წაიღებსო.
 • ღვინო არსად იყო და ეშმაკები ტიკებს ალბობ
 • ღომის ჭამასაც ცოდნა უნდაო.
 • ყანასა ყანა-ყურესა, პატრონი არ უყურებსა.
 • ყველაფერი როგორც არ იჭმება, ისე არ ითქმე
 • შეემატოს მღვიძარესო, შემოაკლდეს მძინარეს
 • შენ რომ სასწავლად მიდიოდი, მე ნასწავლი მ
 • შენი ჯაგლაგის ჭენება გერჩივნოს, სხვის ბე
 • შვიდ მაისს რომ შვიდი ძირი ჯეჯილი იდგეს,
 • შვილი რომ სიზარმაცეს დაეჩვევა, ბეჯითობა
 • შინმოუსვლელი და მკვდარი ერთიაო.
 • შორეულ მოყვარეს - ახლობელი მტერი გერჩივნ
 • ჩემი ცხოვრების გზა სიზმარია და შორეული ც
 • ჩურჩულმა ქვეყანა ამოაგდოო.
 • ცოდნა გონების ფარია, თუ რომ არავინ არიაო
 • ცოტა ნახნავი სჯობია ბევრსა და ხარვეზიანს
 • ცუდად ჯდომას, ცუდად შრომა სჯობიანო.
 • ცხვარს უთქვამს: დუმა არ მიშლიდეს, ასეთს
 • ცხრაჯერ ძველმა გამახარა, ერთხელ - ახალმა
 • ძაღლიც კი საწყალ კაცს დაეწევაო.
 • ძაღლისა - ყეფაო.
 • ძაღლის ნაკბენი ძაღლის ბალანმა უნდა მოარჩ
 • ძროხამ თქვა: დასაბმელი მიშოვე და დასაწოლ
 • წვიმიან დღეს ქათამი ბევრ წყალს დალევსო.
 • წითელი ძაღლი ტურას ბიძაშვილიაო.
 • წყალი უმცროსისააო.
 • წყლულსა დანა ვერა ჰკურნებს, გაჰკვეთს, ან
 • ჭამა - ძღომამდე და სმა - თრობამდეო.
 • ჭამის დროს ძაღლსაც არ გალახავენო.
 • ხარი ქირაზე მოკვდება, კოკა წყალზე გატყდე
 • ხვავი - მიწის, გემო - შაქრის.
 • ხმელი პური და კეთილი გულიო.
 • ჯოჯოხეთში ძახილია, გაგონება კი - არა.
 • ჰაკერობა გერჩივნოს, კომპიუტერის გარეშე დ
 • საბავშვო ტორტების შეკვეთა - ადგილზე მიტანით

  ფავორიტებში დასამატებლად უნდა შეხვიდეთ სისტემაში.
  ხოლო თუ ჯერ არ გაქვთ გახსნილი ანგარიში kids.ge-ზე, გაიარეთ რეგისტრაცია