ანდაზები   ›   ყველი, პური და კეთილი გულიო.
ფავორიტებში დამატება

ყველი, პური და კეთილი გულიო.

სხვა გამოცანა
მეგობრობაზე,

რა თემაზეა ეს ანდაზა?

ყველა დამატებული თეგი გადაიხედება ადმინისტრაციის მიერ და მხოლო მას შემდეგ აისახება საიტზე, როდესაც დავრწმუნდებით, რომ ის ნამდვილად კავშირშია ამ ანდაზასთან და არ არის სპამი. თეგების დამატებით, თქვენ ადასტურებთ, რომ ეთანხმებით ჩვეს კონფიდენციალურობის პოლისს.

decoration

სხვა ანდაზები ამავე თემაზე

 • ააბრიალე კოცონი მეგობრობის და ძმობისა, დ
 • ა, ბატონო, ბაწარიო - დავით მეფეს გასწავლ
 • აგრე არ უნდა, თაყაო, შენ რომ მამული გაჰყ
 • ა, დათვი და ა, კვალი.
 • ადამიანის მოკვდინება დიდი ცოდვააო.
 • ავი თვალი ბოროტი გულის სარკმელიაო.
 • ავი მეზობლლისაგან ღმერთმა ყველა დაიფაროს
 • ავი ძაღლი არც თვითონ ჭამს და არც სხვას ა
 • ავისა კარგი ნუ გინდა, ნურც მისი მოსაგებე
 • ათას ცოცხალსა ბევრჯერა ასჯერ სჯობს ერთი
 • ანგარიში მტრულიო და მეგობრობა ძმურიო.
 • ან ვირი მოკვდება, ან ვირის პატრონიო.
 • არდავიწყება მოყვრისა აროდეს გვიზამს ზიან
 • არსაიდამ ხმა, არსით ძახილი.
 • ასეთი პატარა და ასეთი მავნეო.
 • აქლემის და ნემსის ქურდი - ორივენი ერთიაო
 • ბავშვი ჯერ არ დაბადებულა და აბრაამს არქმ
 • ბატონისა ჯავრობაო, ნუ გგონია ჯვარობაო.
 • ბრალი მისი, ვინც მოკვდა, თორემ ცოცხალს ა
 • ბრიყვს ბრძენთან მეგობრობა არ გამოსდის, მ
 • გამშველებელს მეტი მოხვდებაო.
 • დაგეშილი ჩიტი ბადეში არ მოხვდებაო.
 • დამნაშავე მკვლელის დაცვა უდიდესი ცოდვააო
 • დედაბერს შვიდი სოფლის დარდი აწუხებდა, მი
 • დედამ შვილს ოჯახის პატივისცემა უნდა ასწა
 • დღეს ყველა საკუთარ დაკრულზე ბუქნაობსო.
 • ენა ხედნე, მუდამ შენი ერთგული რომ იყოსო.
 • ერთი მაქვს და სჯობს ათასსო.
 • ერთხელ წაველ წირვაზეო, ფეხი მომტყდა ყინვ
 • ესიკელას ქორწილი - გოგიელას ხარჯიო.
 • ვაზო, შვილივით ნაზარდოო.
 • ვირს რასაც აჰკიდებენ, განა სულ თვითონვე
 • ვისაც ღმერთი სწყალობს, ის სიპ ქვაზეც დას
 • ზღვა მაწვნად გადაიქცა და უბედურს კოვზიც
 • თავის ბინაზე მხდალიც ლომგულიაო.
 • თაფლი კარგია, მაგრამ ცოტა კუპრი ურევიაო.
 • თუ არ შმაგი ხარ, დამეხსენ; შმაგი ხარ, მო
 • თუ დედაენით შვილებს არა ზრდი, თავი ტყუილ
 • თუ იარაღიანს უიარაღომ ხმარებამდე დაასწრო
 • თუ სახლში უფროსი არა გყავს, დედაბოძს დაე
 • თუ ყვავი ვარდსა იშოვებს, თავი ბულბული ჰგ
 • იმის ცოცხლებმა იციან - მკვდარს სით უზამე
 • ისე არ ცვდება სახნისი, არ გამოვიდეს სადგ
 • ისე არ წვიმს, როგორცა ქუხსო.
 • ისეთი ტყუილი უნდა თქვა, ფეხები ჰქონდეს,
 • იქნება, ბევრი რამე იქნება - მხოლოდ ამ ქვ
 • კაი ამხანაგობა კაი ძმობის დარიაო.
 • კაი ბიჭი შორიდან გაბედავსო.
 • კარგი ამხანაგობა, კარგი ძმობის დარიაო.
 • კაცი ბრძენი ვერ გასწირავს, მოყვარესა მოყ
 • კაცი რომ დაითვრებაო, ორი კაცის ტოლა გაიზ
 • კაცს რის გამოც რცხვენია, იმისაგანაც დნებ
 • კაცსა ღმერთი არ გასწირავს, თუცა კაცი შეი
 • კბილი ენის კლიტეაო.
 • კუს რომ ჯოჯო არ აჰკიდებოდა, იქნება ჩანჩა
 • ლარების ქონა გერჩივნოს, ყალბი დოლარის ქო
 • ლეჩხუმურ ლობიოს ლეჩხუმურივე წყალი მოხარშ
 • მამალი რომ ფრთას შემოჰკრავს, იცოდე, რომ
 • მაღლა ბავშვი ავწიე და თავში ჩამკრაო.
 • მგელი და მწყემსად? - სად არის წესად.
 • მგლებში მაცხოვრებელმა ყმუილიც უნდა იცოდე
 • მეზობელს მუცელი რომ სტკიოდეს, შენ მუცელზ
 • მეზობელო, კარისაო, სინათლე ხარ თვალისაო.
 • მელას რაც აგონდებოდა, ის ესიზმრებოდაო.
 • მელიას ურმით უკან არ სდევენო.
 • მე რომ მენახირედ დავდექ, ფამფარა მაშინ გ
 • მეტისმეტი - ბრეტისბრეტიო.
 • მეტისმეტმა სიწმინდემო, ტრაპეზს იქით დამა
 • მეცხვარე ცხვარს ვერ გარეკავს, წინ თუ არ
 • მიწა გრილია, მკვდარს მიიბარებს და გულს გ
 • მკურნალმანცა ვერა ჰკურნოს თავისისა სისხლ
 • მოგება და წაგება ამხანაგები არიანო.
 • მსხვილად და წვრილად დამრთავებს, ერთი ფას
 • მტრობა და მეგობრობა ძმები არიანო.
 • მშვენიერი ხარ ხოხობო, ბოლო რომ გამოგიჩნდ
 • მცოდნეს ვერარა ძალა ვერ მოდრეკს და ვერ წ
 • მწიფე პანტა დათვისააო.
 • მხოლოდ ზარბაზანი ომის ბედს არ წყვეტსო.
 • ნამგლევი მგლისა არისო.
 • ნაცარქექია ცხენიდან ჩამოვარდა და მაინც უ
 • ნელა წახვალ, უბედურება მოგეწევა; ჩქარა წ
 • ნეტარ მამაცი სხვა რაა, არ გასძლოს, როცა
 • ნუ გენაღვლების სწავლაზე ყრმის წკეპლის ცე
 • ნუ იქმ ავსა და ავისაც ნუ გეშინიაო.
 • ორი კაპეიკიც, ჩემთვის, კარგი მწვანილიაო.
 • რასაც ჩაუთქვამ სხვისთვისო, იმას მიიღებ წ
 • როგორც დამიკრავ ფანდურსა, მეც ისე დაგირო
 • რუსის ჩექმა მძიმე არის, უხეში და უჯიშოო.
 • რძალზე იტყვის დედამთილი: ვაი მე და სხვაი
 • სადაც შენი დაიკვეხო, იქაც ჩემი თქვიო.
 • სადაც კუდი თავია, იქ თავი - კუდიაო.
 • სასწორ-სამართალს ღმერთი უყურებსო.
 • საქონელმა თქვა: ერთი გვერდი ხომ დამილპე,
 • საყდრის კარი ღია იყო, ძაღლს ნამუსი არ ჰქ
 • სიმღერას ბანი ამშვენებს, წალკოტსა - ვაშლ
 • სულელი მეგობარი, მტერზე უარესიაო.
 • სხვათა მოჯამაგირობას ადვილად იტყვის ენაო
 • სხვისი არ შვილობს, როგორც ნაცარი არ ფქვი
 • სხვისი უბედურება რომ სიხარულს გგვრის, ავ
 • სხვისი ჭირი - ღობეს ჩხირიო.
 • სჯობან ყოვლთა მოყვარულთა პატრონ-ყმანი მო
 • ტკბილი მაშინ გახდა ტკბილი, როცა მწარე იგ
 • ქანქი-ქუნქი ქანქარაო, გინდ ყოფილა, გინდ
 • ქვას კლდიდან დანაგორებსა, დამსხვრევა არ
 • ქონი აიღეს და მსუქანს მიაკერესო.
 • ქურდი ქართველი რითა სჯობს ოსსა, ბაცაცა ქ
 • ღალატის გზაზე მავალი სიცოცხლეს გაიმწარებ
 • ღვინოს დაუმეგობრდები - ნამუსს დაემშვიდობ
 • ღორმა თქვა: რაც გოჭები მეყოლნენ, წმინდა
 • ყველა გულითა ხარობდა, ცეცხლი კი - უგულობ
 • შავ ლუდსა, წითელ ღვინოსა, განა სულ ყველა
 • შენ მოგელოდი, მიმჭირდა მოლოდინითა შენითა
 • შენც იგი უყავ სხვასაო, რაც არგებს შენსა
 • შეძლეული ძაღლმაც არ ინდომაო.
 • შვილო, მამის წინააღმდეგ, სატანას ნუ ეკვრ
 • ჩემი ენა - ჩემი მტერი, იგივ - მეგობარი ჩ
 • ჩემი მტერი - ჩემი სინიდისიაო.
 • ჩემი ურგები, შვილიც არ მინდაო.
 • ჩვენ, ერთმანეთისაგან, მხოლოდ თოხი და ბარ
 • ჩქარად ეცეს, ვერ გაუძლებს გული ლხინსა, მ
 • ჩხუბს თავლაფიანობა მოსდევსო.
 • ცეცხლი თივაში არ დაიმალება.
 • ცოტა ყოველთვის დარჩებაო.
 • ცუდს არ მაკადრიანო და კარგს არ მაღირსიან
 • ცხენს ვერაფერი დააკლო, უნაგირს დაუწყო მტ
 • ცხენდავარდნილ კაცს შინ მშვიდობით მისვლის
 • ძაღლი ისე ვერ დაწვება, მუცელი არ გამოუჩნ
 • ძაღლი საყასბოს არ მოშორდებაო.
 • ძმა ძმისთვისაო და შავი დღისთვისაო.
 • ძნელზე ძნელია ატანა, როცა ზეიმობს სატანა
 • ჭკვიანი პატრონი ერთგულ კაცს აფასებს, ბრი
 • ხამს მოყვარე მოყვრისათვის თავი ჭირსა არ
 • ჯიუტი თხების მორჯულებას მხოლოდ მდინარე შ
 • ჯიხვს რქებით იცნობენო.
 • ჰარი, ბიჭო, ჰარალეო, ბასრი დანა დამალეო;
 • ფავორიტებში დასამატებლად უნდა შეხვიდეთ სისტემაში.
  ხოლო თუ ჯერ არ გაქვთ გახსნილი ანგარიში kids.ge-ზე, გაიარეთ რეგისტრაცია