სოციალური და ემოციური სფეროს განვითარების კურსი

ჯგუფური შეხვედრები ფსიქოლოგთან

 

კურსის მიზანი

ბავშვის სოციალური და ემოციური კომპეტენციის განვითარება, თვითშეფასებისა და თვით-აღქმის ზრდა, სიმორცხვის შემცირება, შფოთვისა და ბრაზის ემოციების მართვა.

 

რა არის სოციალურ-ემოციური განვითარება?

თანატოლებთან და უფროსებთან ეფექტური ურთიერთობის დამყარება ბავშვის ყოველდღიური ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილია. ზოგიერთი მათგანისათვის ამ ამოცანასთან გამკლავება სერიოზული გამოწვევაა. ისინი განსხვავდებიან სოციალური და ემოციური განვითარების დონით, მათ შორის ერთი ასაკის ბავშვებსაც შესაძლებელია განსხვავებული უნარები ჰქონდეთ.

სოციალურ-ემოციური სფერო სხვადასხვა ელემენტს მოიცავს, მათ შორისაა:

 • საკუთარი და სხვისი ემოციების გაცნობიერება და მათი მართვა;
 • თვით-კონტროლის უნარი, წესების შესრულება, იმპულსების კონტროლი, სიტუაციის კონტექსტის გაგება და შესაბამისად მოქცევა.
 • თავდაჯერებულობა, საკუთარ თავზე დადებითი წარმოდგენის ქონა, საკუთარი შესაძლებლობების რწმენა.
 • კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარების უნარი.
 • დამეგობრება, თანატოლებთან ერთ გუნდში ყოფნის უნარი.
 • არავერბალური სოციალური უნარები: თვალით კონტაქტის დამყარება, სხვისი სახის გამომეტყველებისა და ჟესტების გაგების უნარი.
 • სხვისი მოსმენის და რიგის დაცვის უნარი.
 • ემპათია, სხვების საჭიროებების ამოცნობის შესაძლებლობა და მათზე ზრუნვა.

სოციალური და ემოციური კომპეტენციის დონე გავლენას ახდენს ბავშვის ცხოვრების ხარისხზე და განსაზღვრავს მის ფსიქიკურ ჯანმრთელობასა და კარგად ყოფნას. იმისათვის რომ დავეხმაროთ მათ, საჭიროა მშობლების, ფსიქოლოგების, მასწავლებლებისა თუ სხვა შესაბამისი სპეციალისტების ჩარევა და ბავშვთან ერთობლივი მუშაობა.

 

სამიზნე ჯგუფი

კურსი განკუთვნილია ბავშვებისათვის, რომლებიც არიან ნაკლებად თავდაჯერებულები, მორცხვები.  უჭირთ ურთიერთობისას ინიციატივის გამოჩენა, საკუთარი თავის დაცვა, თანატოლებთან ჯგუფში ჩართვა, მათთან დამეგობრება. ასევე, აქვთ შფოთვის, ბრაზის მართვის სირთულეები.

 

კურსის ფორმატი

ჯგუფის წევრების მაქსიმალური რაოდენობაა 4 ბავშვი. კურსი განკუთვნილია 6-დან 12 წლამდე ბავშვებისათვის. ჯგუფი კომპლექტდება ასაკის მიხედვით (6-8 და 9-12 წლიანი ბავშვების ჯგუფები).

შეხვედრის რაოდენობა: 18

შეხვედრის ხანგძლივობა: 1-1,5 საათი (დამოკიდებულია ჯგუფზე)

კურსი მოიცავს მშობლების კონსულტირებას როგორც ზეპირი, ასევე წერილობითი სახით.

 

კურსის საფასური

სრული კურსის ღირებულებაა 180 ლარი (18 შეხვედრა). საფასურში შედის საჭირო მასალა.

 

კურსის მოსალოდნელი შედეგები

კურსის განმავლობაში ბავშვები ისწავლიან და განივითარებენ შემდეგ უნარებს:

 • ურთიერთობისას ინიციატივის გამოჩენა;
 • მეგობრების შეძენა;
 • თავდაჯერებულობის განვითარება;
 • არას თქმა;
 • საკუთარი და სხვისი ემოციების ამოცნობა;
 • თანატოლებთან თამაშში აქტიურად ჩართვა;
 • გუნდური უნარების განვითარება;
 • შფოთვის, ბრაზის დაძლევა  თანატოლებთან, უფროსებთან ურთიერთობისას;
 • პრობლემის მისაღები გზით გადაწყვეტა;
 • ემპათიის მნიშვნელობა;

 

ფავორიტებში დასამატებლად უნდა შეხვიდეთ სისტემაში.
ხოლო თუ ჯერ არ გაქვთ გახსნილი ანგარიში kids.ge-ზე, გაიარეთ რეგისტრაცია