ანდაზები   ›   ხამს მოყვარე მოყვრისათვის თავი ჭირსა არ ...
ფავორიტებში დამატება

ხამს მოყვარე მოყვრისათვის თავი ჭირსა არ დამრიდად, გული მისცეს გულისათვის, სიყვარული გზად და ხიდად.

სხვა გამოცანა
სიყვარულზე, მეგობრობაზე,

რა თემაზეა ეს ანდაზა?

ყველა დამატებული თეგი გადაიხედება ადმინისტრაციის მიერ და მხოლო მას შემდეგ აისახება საიტზე, როდესაც დავრწმუნდებით, რომ ის ნამდვილად კავშირშია ამ ანდაზასთან და არ არის სპამი. თეგების დამატებით, თქვენ ადასტურებთ, რომ ეთანხმებით ჩვეს კონფიდენციალურობის პოლისს.

decoration

სხვა ანდაზები ამავე თემაზე

 • ააბრიალე კოცონი მეგობრობის და ძმობისა, დ
 • ა, ბატონო, ბაწარიო - დავით მეფეს გასწავლ
 • აბრიალებულ სიყვარულს ვერა ძალა ვერ ჩააქრ
 • აგრე არ უნდა, თაყაო, შენ რომ მამული გაჰყ
 • ა, დათვი და ა, კვალი.
 • ადამიანი ერთი ფეხით წინაც წავა და უკანაც
 • ადამიანის მოკვდინება დიდი ცოდვააო.
 • ადამიანის პანღური ვირის წიხლზე უარესიაო.
 • ავი თვალი ბოროტი გულის სარკმელიაო.
 • ავი მეზობლლისაგან ღმერთმა ყველა დაიფაროს
 • ავი ძაღლი არც თვითონ ჭამს და არც სხვას ა
 • ავისა კარგი ნუ გინდა, ნურც მისი მოსაგებე
 • ავსა კაცსა ავი სიტყვა, ურჩევნია სულსა გუ
 • აზნაურის ბზე კარგია, გლეხი კაცის - პურიო
 • ათას ცოცხალსა ბევრჯერა ასჯერ სჯობს ერთი
 • ანგარიში მტრულიო და მეგობრობა ძმურიო.
 • ან ვირი მოკვდება, ან ვირის პატრონიო.
 • არაკუნე კედელიო, დაარიგე რეგვენიო.
 • არდავიწყება მოყვრისა აროდეს გვიზამს ზიან
 • არსაიდამ ხმა, არსით ძახილი.
 • ასეთი პატარა და ასეთი მავნეო.
 • აქლემის და ნემსის ქურდი - ორივენი ერთიაო
 • აღარც მღვდელი უნდა, აღარც დიაკვანიო.
 • ა,ხუცესო, კორკოტიო, შენ ამისთვის მორბოდი
 • ახლოს იყავ - არ გიყვარდი, შორით - შენი ჭ
 • ბავშვი ჯერ არ დაბადებულა და აბრაამს არქმ
 • ბატონისა ჯავრობაო, ნუ გგონია ჯვარობაო.
 • ბევრის მჭამელმა, ცოტაც ვეღარ შეჭამაო.
 • ბრალი მისი, ვინც მოკვდა, თორემ ცოცხალს ა
 • ბრიყვს ბრძენთან მეგობრობა არ გამოსდის, მ
 • გააათმაგე მცდელობა სიყვარულის და ძმობისა
 • გამშველებელს მეტი მოხვდებაო.
 • გამხიარულდი ბუხარო, გულჩათხრობილი ნუ ხარ
 • გაღმა-გამოღმა ხრეითი, ახლა იწყება ქეიფი.
 • გველს უთქვამს: მე ადამიანის სიყვარულით ვ
 • გუთნის სახნისი, შვიდ წელიწადში ერთხელ, წ
 • დაგეშილი ჩიტი ბადეში არ მოხვდებაო.
 • დათვმა თქვა: მე ადამიანის სიყვარულით ვერ
 • დათვმა ზედმეტი სიყვარულით საკუთარი ბელი
 • დათვო, პანტა გიმწიფსო და კიდევაც მიჭირსო
 • დამნაშავე მკვლელის დაცვა უდიდესი ცოდვააო
 • დედაბერმა - იმდენი ვერ მოვიცალე, მოვმკვდ
 • დედაბერს შვიდი სოფლის დარდი აწუხებდა, მი
 • დედაკაცის შარდიო - მოვარდნილი ღვარიო.
 • დედამ შვილს ოჯახის პატივისცემა უნდა ასწა
 • დიდ სიყვარულს დიდი სიძულვილი მოსდევსო.
 • დიდმა სიყვარულმა, დიდი სიძულვილი იცისო.
 • დღეს ყველა საკუთარ დაკრულზე ბუქნაობსო.
 • ენა გულის მოციქულიაო.
 • ენა ხედნე, მუდამ შენი ერთგული რომ იყოსო.
 • ერბოკვერცხის სიყვარულით - ტაფას ჰკოცნიდნ
 • ერთგულება სიყვარულის ტოლფასიაო.
 • ერთი მაქვს და სჯობს ათასსო.
 • ერთი ნახვა ცნობაა, ორი ნახვა - ძმობაო.
 • ერთხელ წაველ წირვაზეო, ფეხი მომტყდა ყინვ
 • ესიკელას ქორწილი - გოგიელას ხარჯიო.
 • ვაზო, შვილივით ნაზარდოო.
 • ვაი საწყლის წერასაო, თავი უგავს ძერასაო,
 • ვაჟკაცსა გული რკინისა, აბჯარი თუნდა ხისა
 • ვზი მზრდელად სიყვარულისა, მის ჩემგან დან
 • ვირს რასაც აჰკიდებენ, განა სულ თვითონვე
 • ვისაც ღმერთი სწყალობს, ის სიპ ქვაზეც დას
 • ზღვა მაწვნად გადაიქცა და უბედურს კოვზიც
 • თავის ბინაზე მხდალიც ლომგულიაო.
 • თავის უბედური სტამბოლს გაჰყიდესო.
 • თაფლი კარგია, მაგრამ ცოტა კუპრი ურევიაო.
 • თუ არ შმაგი ხარ, დამეხსენ; შმაგი ხარ, მო
 • თუ დედაენით შვილებს არა ზრდი, თავი ტყუილ
 • თუ იარაღიანს უიარაღომ ხმარებამდე დაასწრო
 • თუ სახლში უფროსი არა გყავს, დედაბოძს დაე
 • თუ ყვავი ვარდსა იშოვებს, თავი ბულბული ჰგ
 • იმის ცოცხლებმა იციან - მკვდარს სით უზამე
 • ისე არ ცვდება სახნისი, არ გამოვიდეს სადგ
 • ისე არ წვიმს, როგორცა ქუხსო.
 • ისეთი ტყუილი უნდა თქვა, ფეხები ჰქონდეს,
 • იქნება, ბევრი რამე იქნება - მხოლოდ ამ ქვ
 • კაი ამხანაგობა კაი ძმობის დარიაო.
 • კაი ბიჭი შორიდან გაბედავსო.
 • კარგი ამხანაგობა, კარგი ძმობის დარიაო.
 • კაცი ბრძენი ვერ გასწირავს, მოყვარესა მოყ
 • კაცი ბჭობდა, ღმერთი იცინოდაო.
 • კაცი რომ დაითვრებაო, ორი კაცის ტოლა გაიზ
 • კაცს რის გამოც რცხვენია, იმისაგანაც დნებ
 • კაცსა ღმერთი არ გასწირავს, თუცა კაცი შეი
 • კბილი ენის კლიტეაო.
 • კეთილს მიწყივ აგისრულებს მაღლით ღმერთი-უ
 • კუს რომ ჯოჯო არ აჰკიდებოდა, იქნება ჩანჩა
 • ლარების ქონა გერჩივნოს, ყალბი დოლარის ქო
 • ლეჩხუმურ ლობიოს ლეჩხუმურივე წყალი მოხარშ
 • ლომისა ტყავსა ჩაიცმენ, გვიჩვენნე გულთა ს
 • მამალი რომ ფრთას შემოჰკრავს, იცოდე, რომ
 • მაღლა ბავშვი ავწიე და თავში ჩამკრაო.
 • მგელი და მწყემსად? - სად არის წესად.
 • მგლებში მაცხოვრებელმა ყმუილიც უნდა იცოდე
 • მეზობელს მუცელი რომ სტკიოდეს, შენ მუცელზ
 • მეზობელს ხარი უქადე, ღმერთი შენც მოგცემს
 • მეზობელო, კარისაო, სინათლე ხარ თვალისაო.
 • მელას რაც აგონდებოდა, ის ესიზმრებოდაო.
 • მელიას ურმით უკან არ სდევენო.
 • მე რომ მენახირედ დავდექ, ფამფარა მაშინ გ
 • მეტისმეტი - ბრეტისბრეტიო.
 • მეტისმეტმა სიწმინდემო, ტრაპეზს იქით დამა
 • მეცხვარე ცხვარს ვერ გარეკავს, წინ თუ არ
 • მიწა გრილია, მკვდარს მიიბარებს და გულს გ
 • მკურნალმანცა ვერა ჰკურნოს თავისისა სისხლ
 • მოგება და წაგება ამხანაგები არიანო.
 • მოვიკლათ წარსულ დროებზე დარდი, ჩვენ უნდა
 • მომღერალი თავს არ იცხელებს და მობანეს რა
 • მოჰმადლე ქართველს ქართვლის ნდობა და სიყვ
 • მსხვილად და წვრილად დამრთავებს, ერთი ფას
 • მტრობა და მეგობრობა ძმები არიანო.
 • მუშკი და სიყვარული, არ დაიმალებაო.
 • მშვენიერი ხარ ხოხობო, ბოლო რომ გამოგიჩნდ
 • მცოდნეს ვერარა ძალა ვერ მოდრეკს და ვერ წ
 • მცონარობითა და ტახტზე კოტრიალით ოჯახი არ
 • მწიფე პანტა დათვისააო.
 • მწიფეს ესროდნენ, კუხე ცვიოდაო.
 • მხოლოდ ზარბაზანი ომის ბედს არ წყვეტსო.
 • ნადირი მონადირეს ეტანებაო.
 • ნამგლევი მგლისა არისო.
 • ნაცარქექია ცხენიდან ჩამოვარდა და მაინც უ
 • ნელა წახვალ, უბედურება მოგეწევა; ჩქარა წ
 • ნეტარ მამაცი სხვა რაა, არ გასძლოს, როცა
 • ნეტარ რა ქმნას უშენომან გულმან, შენგან დ
 • ნუ გენაღვლების სწავლაზე ყრმის წკეპლის ცე
 • ნუ იქმ ავსა და ავისაც ნუ გეშინიაო.
 • ომის დამწყებმა ომის გამარჯვებით დამთავრე
 • ორი კაპეიკიც, ჩემთვის, კარგი მწვანილიაო.
 • რა ჯიღაც მშობლებს დაადგი, იმას დაგადგამს
 • რასაც ჩაუთქვამ სხვისთვისო, იმას მიიღებ წ
 • რაც მგელმა ცხვარს დააკლო, დააკლო, რაც არ
 • როგორც დამიკრავ ფანდურსა, მეც ისე დაგირო
 • რუსის ჩექმა მძიმე არის, უხეში და უჯიშოო.
 • რძალზე იტყვის დედამთილი: ვაი მე და სხვაი
 • საბრალოა სიყვარული, კაცსა შეიქმს გულ-მოკ
 • სადაც შენი დაიკვეხო, იქაც ჩემი თქვიო.
 • სადაც კუდი თავია, იქ თავი - კუდიაო.
 • სადაც სიყვარული არ არის, იქ არც სიხარული
 • სანამ მწარეს არ შეჭამ, ტკბილს გემოს ვერ
 • სასწორ-სამართალს ღმერთი უყურებსო.
 • საქართველოს მთებში გაგაჩინა ზენამ, სიყვა
 • საქონელმა თქვა: ერთი გვერდი ხომ დამილპე,
 • საყდრის კარი ღია იყო, ძაღლს ნამუსი არ ჰქ
 • სიმღერას ბანი ამშვენებს, წალკოტსა - ვაშლ
 • სიყვარული აღგვამაღლებს, - ვით ეჟვანნი, ა
 • სიყვარული ბრმაა.
 • სიყვარული ბუნების კანონთა გამრიგეა.
 • სიყვარული და ლეკვები - იბადებიან ბრმებად
 • სიყვარული დიდი ნიჭია.
 • სიყვარული სიცოცხლეში მხოლოდ ერთხელ მოდის
 • სიყვარული სიხარულს შობს, სიხარული - შვებ
 • სიყვარული ცეცხლი არაა, მაგრამ დასწვავს დ
 • სიყვარული ხანძარი არაა, მაგრამ, თუ იფეთქ
 • სიყვარული ხანძარია, ერთგულება დუღაბიო.
 • სიყვარულმა სირცხვილი არ იცისო.
 • სიყვარულს, ცეცხლს და ხველას ხალხისაგან ვ
 • სიყვარულით, ჩემმა ქმარმა, ბარ-საკვეთით მ
 • სიყვარულო, ძალსა შენსა, ვინ არს რომე არ
 • სოკო ამინდს მოჰყავსო.
 • სულელი მეგობარი, მტერზე უარესიაო.
 • სხვათა მოჯამაგირობას ადვილად იტყვის ენაო
 • სხვისი არ შვილობს, როგორც ნაცარი არ ფქვი
 • სხვისი უბედურება რომ სიხარულს გგვრის, ავ
 • სხვისი ცოლის სიყვარული დანაშაულია, საკუთ
 • სხვისი ჭირი - ღობეს ჩხირიო.
 • სჯობან ყოვლთა მოყვარულთა პატრონ-ყმანი მო
 • ტკბილი მაშინ გახდა ტკბილი, როცა მწარე იგ
 • უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე, არ
 • ქანქი-ქუნქი ქანქარაო, გინდ ყოფილა, გინდ
 • ქვას კლდიდან დანაგორებსა, დამსხვრევა არ
 • ქვრივი დედაკაცის ქალს ნუ შეირთავ, სათუთა
 • ქვრივი რომ განაზდება, მაშინ გალამაზდება.
 • ქონი აიღეს და მსუქანს მიაკერესო.
 • ქურდი ქართველი რითა სჯობს ოსსა, ბაცაცა ქ
 • ღალატის გზაზე მავალი სიცოცხლეს გაიმწარებ
 • ღვინოს დაუმეგობრდები - ნამუსს დაემშვიდობ
 • ღორმა თქვა: რაც გოჭები მეყოლნენ, წმინდა
 • ყველა გულითა ხარობდა, ცეცხლი კი - უგულობ
 • ყველაზე დიდი გრძნობა - სამშობლოს სიყვარუ
 • ყველი, პური და კეთილი გულიო.
 • ყურძნის სიყვარულით, ვაზს ეხვეოდნენო.
 • ყურძნის სიყვარულით ღობეს კოცნიდნენო.
 • შავ ლუდსა, წითელ ღვინოსა, განა სულ ყველა
 • შენ მოგელოდი, მიმჭირდა მოლოდინითა შენითა
 • შენც იგი უყავ სხვასაო, რაც არგებს შენსა
 • შეძლეული ძაღლმაც არ ინდომაო.
 • შვილო, მამის წინააღმდეგ, სატანას ნუ ეკვრ
 • შორეულ მოყვარეს - ახლობელი მტერი გერჩივნ
 • ჩემი არ გითხრა, გული რით დაგწყვიტო?
 • ჩემი ენა - ჩემი მტერი, იგივ - მეგობარი ჩ
 • ჩემი მტერი - ჩემი სინიდისიაო.
 • ჩემი ურგები, შვილიც არ მინდაო.
 • ჩვენ, ერთმანეთისაგან, მხოლოდ თოხი და ბარ
 • ჩქარად ეცეს, ვერ გაუძლებს გული ლხინსა, მ
 • ჩხუბს თავლაფიანობა მოსდევსო.
 • ცეცხლი თივაში არ დაიმალება.
 • ცვილსა ცეცხლის სიმხურვალე უგავს, ამად აე
 • ცოტა ყოველთვის დარჩებაო.
 • ცუდს არ მაკადრიანო და კარგს არ მაღირსიან
 • ცხენს ვერაფერი დააკლო, უნაგირს დაუწყო მტ
 • ცხენდავარდნილ კაცს შინ მშვიდობით მისვლის
 • ძაღლი ისე ვერ დაწვება, მუცელი არ გამოუჩნ
 • ძაღლი საყასბოს არ მოშორდებაო.
 • ძლიერ სიყვარულს - ძლიერი სიძულვილი მოსდე
 • ძმა ძმისთვისაო და შავი დღისთვისაო.
 • ძნელზე ძნელია ატანა, როცა ზეიმობს სატანა
 • წყალობა - სიყვარულიაო.
 • ჭკვიანი პატრონი ერთგულ კაცს აფასებს, ბრი
 • ჭკუა-გონებას ასპარეზი დიდი და ვრცელი აქვ
 • ხალხის სიყვარულით ბავშვები არ იზრდებიანო
 • ხამს გასრულება მოყვრისა სიყვარულისა მტკი
 • ხამს სიყვარული მოყვრისა უხვისა, უშურველი
 • ჯიუტი თხების მორჯულებას მხოლოდ მდინარე შ
 • ჯიხვს რქებით იცნობენო.
 • ჰარი, ბიჭო, ჰარალეო, ბასრი დანა დამალეო;
 • ფავორიტებში დასამატებლად უნდა შეხვიდეთ სისტემაში.
  ხოლო თუ ჯერ არ გაქვთ გახსნილი ანგარიში kids.ge-ზე, გაიარეთ რეგისტრაცია