საბავშვო ლექსები  ›   ლადო ასათიანი   ›  ქართული ენა

ქართული ენა

ფავორიტებში დამატება
სა-ქართ-ვე-ლოს მთებ-ში გა-გა-ჩი-ნა ზე-ნამ,
სიყ-ვა-რუ-ლის, ლექ-სის, სა-დღეგრ-ძე-ლოს ე-ნავ!
მო-იმ-ღე-რა დღემ-დის უძ-ვე-ლეს-მა ტომ-მა
შლე-გი ჩანჩ-ქე-რე-ბის ნაპ-რა-ლებ-ზე ხტო-მა,
მყინ-ვა-რე-ბის ღვთი-ურ ბრ-წყინ-ვა-ლე-ბით დნო-ბა,
ჯაგ-ნა-რებ-ში ირ-მის ჯო-გის ნა-ვარ-დო-ბა,
გა-ფან-ტუ-ლი ფა-რის მთა-ზე და-ჯან-ღე-ბა
და ქარ-თუ-ლი ფა-რის ფარ-ზე და-ჯა-ხე-ბა!
უძ-ვე-ლეს-მა ტომ-მა დღემ-დის მო-იმ-ღე-რა,
მწი-ფე პუ-რის ყა-ნა ქარ-ში რო-გორ ღე-ლავს,
სარ-კი-ნეთ-ში გრდემლ-ზე რო-გორ სცე-მენ უ-როს
და ვარსკვ-ლა-ვი ზღვებ-ზე რო-გორ მოგ-ზა--რობს,
ან მთვა-რი-ან ღა-მით ციხე-კოშკის ჩრდილ-ში
რა ტკბი-ლი-ა ფა-რულ სიყ-ვა-რუ-ლის ში-ში,
რო-ცა ღა-მისმ-თევ-ლებს ლხი-ნი გა--მარ-თავთ
და სიზმ-რე-ბი რო-ცა სთვლე-მენ სას-თუ-მალ-თან...
სა-ქართ-ვე-ლოს მთებ-ში გა-გა-ჩი-ნა ზე-ნამ,
ხმა-თა ხა-ვერ-დე-ბის და ღმერ-თე-ბის ე-ნავ!

ლადო ასათიანი 1943
რა ასაკის ბავშვისთვისაა ეს ლექსი საინტერესო?

როგორ ფიქრობთ, რა ასაკის ბავშვისთვის არის ეს ლექსი საინტერესო?ბავშვებზე ძალადობა: ძალადობის მიზეზები და შედეგებიქეთევან ოდიშარია: ბავშვებზე ძალადობა: ძალადობის მიზეზები და შედეგები
რა არის ძალადობის მიზეზი და რა შედეგები მოყვება მას. რა მდგომარეობაა დღეს საქართველოში ამ თემასთან დაკავშირებით.
ბავშვები და კომპიუტერილიკა ბიწაძე: ბავშვები და კომპიუტერი
ბავშვობა ალბათ ის პერიოდია, რომელსაც მოზრდილ ადამიანთა უმრავლესობა მუდამ შენატრის და ხშირად დროის უკან დაბრუნებაზე ოცნებობს.
კომპიუტერული თამაშების  ნეგატიური და პოზიტიური გავლენა ბავშვებზექეთევან ოდიშარია: კომპიუტერული თამაშების ნეგატიური და პოზიტიური გავლენა ბავშვებზე
რა დადებითი და უარყოფითი გავლენა შეიძლება მოახდინოს ბავშვებზე კომპიუტერულმა თამაშებმა. გაიგეთ თუ რომელი თამაში როგორ გავლენას მოახდენს ბავშვებზე.
როგორ შევაყვაროთ ბავშვებს სასარგებლო საკვები?ქეთევან ოდიშარია: როგორ შევაყვაროთ ბავშვებს სასარგებლო საკვები?
რა ხერხებს შეიძლეა მივმართოთ, რომ ჩვენს პატარებს სასარგებლო საკვები შევაყვაროთ? საინტერესო და სასარგებლო რჩევები მშობლებისათვის.

ფავორიტებში დასამატებლად უნდა შეხვიდეთ სისტემაში.
ხოლო თუ ჯერ არ გაქვთ გახსნილი ანგარიში kids.ge-ზე, გაიარეთ რეგისტრაცია