საბავშვო ლექსები  ›   გალაკტიონ ტაბიძე   ›  სილაჟვარდე ანუ ვარდი სილაში

სილაჟვარდე ანუ ვარდი სილაში

ფავორიტებში დამატება
დე-და-ო ღვთი-სავ, მზე-ო მა-რი-ამ!
რო-გორც ნაწ-ვი-მარ სი-ლა-ში ვარ-დი,
ჩე-მი ცხოვ-რე-ბის გზა სიზ-მა-რი-
და შო-რე--ლი ცის სი-ლაჟ-ვარ-დე.

შე-მო--ღა-მებს მთის ნაპ-რა-ლე-ბი,
და თუ რო-გორ-მე ი-სევ გა-თენ-და-
ღა-მე-ნა-თე-ვი და ნამთვ-რა-ლე-ვი,
დაღ-ლილ ქა-ლი-ვით მი-ვალ ხა-ტებ-თან!

ღა-მე-ნა-თე-ვი და ნამთვ-რა-ლე-ვი
მე მი-ვეყრდ-ნო-ბი სა-ლო-ცავ კა-რებს,
შე-მო-იჭ-რე-ბა სი-ონ-ში სი-ონ-ში სხი-ვი
და თეთრ ო-ლა-რებს ა--ელ-ვა-რებს.

და მა-შინ ვი-ტყვი: ა-ჰა! მო-ვე-დი
გე-დი დაჭ-რი-ლი ოც-ნე-ბის ბა-ღით!
შე-ხე-დე, დასტკ-ბი ყმაწ-ვი-ლურ ბე-დის
დაღ-ლილ ხე-ლე-ბით, წა-მე-ბულ სა-ხით!

შე-ხე-დე! დასტკ-ბი! ჩე-მი თვა-ლე-ბი,
წი-ნათ რომ ფეთქდ-ნენ ცვრე-ბით, ი--ბით, -
ღა-მე-ნა-თე-ვი და ნამთვ-რა-ლე-ვი
სავ-სე-ა ცრემლ-თა შურისძი--ბით!

დასტკ-ბი! ა-სე-ა ყვე-ლა მგოს-ნე-ბი?
შენს მო-ლო-დინ-ში ა-სე-ა ყვე-ლა?
სუ-ლი, ვედ-რე-ბით გა-ნა--ცე-ბი,
შენს ფერხთ ქვეშ კვდე-ბა, რო-გორც პე-პე-ლა.

სად ა-რის ჩემთ-ვის სა-მა-გი--რო?
სა-ბედ-ნი--რო სად ა-რის სუ-ლი?
ვით სა-მო-თხი-დან ა-ლი-გი--რი,
მე ჯო-ჯო-ხე-თით ვარ და-ფა-რუ-ლი!

და რო-ცა ბე-დით და-წყევ-ლილ გზა-ზა
სიკვ-დი-ლის ლან-დი მო-მეჩ-ვე-ნე-ბა,
გან-სას-ვე-ნე-ბელ ზი--რე-ბა-ზე
ჩემ-თან არ მო-ვა შე-ნი ხსე-ნე-ბა!

და-ვიკ-რებ ხე-ლებს და გრი-გა-ლი-ვით
გა-მა-ქა-ნე-ბენ სწრა-ფი ცხე-ნე-ბი!
ღა-მე ნა-თე-ვი და ნამთვ-რა-ლე-ვი
ჩემს სა-მა-რე-ში ჩა-ვეს-ვე-ნე-ბი.

დე-და-ო ღვთი-სავ, მზე-ო მა-რი-ამ!
რო-გორც ნაწ-ვი-მარ სი-ლა-ში ვარ-დი,
ჩე-მი ცხოვ-რე-ბის გზა სიზ-მა-რი-
და შო-რე--ლი ცის სი-ლაჟ-ვარ-დე.

გალაკტიონ ტაბიძე 1917
რა ასაკის ბავშვისთვისაა ეს ლექსი საინტერესო?

როგორ ფიქრობთ, რა ასაკის ბავშვისთვის არის ეს ლექსი საინტერესო?არაჯანსაღი კვება და მისი ნეგატიური გავლენა ბავშვზელიკა ბიწაძე: არაჯანსაღი კვება და მისი ნეგატიური გავლენა ბავშვზე
რა შედეგამდე შეიძლება მიგვიყვანოს არასწორი კვების რეჟიმმა, რამდენად მოქმედებს უმოძრაობა ბავშვის ჯანმრთელობაზე და რა გარემო პირობებმა შეუწყო ხელი ბავშვების ასეთ უმოძრაობას და წონაში მატებას
ბავშვებზე ძალადობა: ძალადობის მიზეზები და შედეგებიქეთევან ოდიშარია: ბავშვებზე ძალადობა: ძალადობის მიზეზები და შედეგები
რა არის ძალადობის მიზეზი და რა შედეგები მოყვება მას. რა მდგომარეობაა დღეს საქართველოში ამ თემასთან დაკავშირებით.
ბავშვები და კომპიუტერილიკა ბიწაძე: ბავშვები და კომპიუტერი
ბავშვობა ალბათ ის პერიოდია, რომელსაც მოზრდილ ადამიანთა უმრავლესობა მუდამ შენატრის და ხშირად დროის უკან დაბრუნებაზე ოცნებობს.
კომპიუტერული თამაშების  ნეგატიური და პოზიტიური გავლენა ბავშვებზექეთევან ოდიშარია: კომპიუტერული თამაშების ნეგატიური და პოზიტიური გავლენა ბავშვებზე
რა დადებითი და უარყოფითი გავლენა შეიძლება მოახდინოს ბავშვებზე კომპიუტერულმა თამაშებმა. გაიგეთ თუ რომელი თამაში როგორ გავლენას მოახდენს ბავშვებზე.

ფავორიტებში დასამატებლად უნდა შეხვიდეთ სისტემაში.
ხოლო თუ ჯერ არ გაქვთ გახსნილი ანგარიში kids.ge-ზე, გაიარეთ რეგისტრაცია