საბავშვო ლექსები  ›   გივი ჭიჭინაძე   ›  დო, რე, მი, ფა, სოლ, ლა, სი

დო, რე, მი, ფა, სოლ, ლა, სი

ფავორიტებში დამატება
ყო-ველ დი-ლით ღიღინ-ღიღინ
იჩ-ქა-რი-ან სკო-ლა-ში
შვი-დი და-ძმა მუ-სი-კო-სი -
დო, რე, მი, ფა, სოლ, ლა, სი.
დო ყვე-ლა-ზე და-ბა-ლი-ა,
ეს ამ-ბა-ვი სულ არ ს-წყინს,
იმ და-ძმებს ხომ სკო-ლი-სა-კენ
დო მი-უძღ-ვის მუ-დამ წინ.
მა-თი სკო-ლა უც-ნა--რი
ნე-ტავ ახ-ლოს გაჩ-ვე-ნათ,
-სე გამ-ხი--რულ-დე-ბით,
თქვენც ი-სურ-ვებთ დარ-ჩე-ნას.
ვი--ლი-ნოს გა-სა-ღე-ბი
სკო-ლის კარ-თან დამდ-გა-რა,
შიგ კი მო-ჩანს ხუ-თი წვრი-ლი
კა-ფან-და-რა ქან-და-რა.
ქან-და-რაზე შე-გირ-დე-ბი
სკუპი-სკუპით სხდე-ბი-ან,
ერ-თი კარ-გად მო-უს-მი-ნეთ,
რა ლა-მა-ზი ხმე-ბი აქვთ!
სხვა და-ძმებიც აქ სწავ-ლო-ბენ,
ამ მხი--რულ სკო-ლა-ში,
მა-თაც ზუს-ტად ა-სე ჰქვი-ათ:
დო, რე, მი, ფა, სოლ, ლა, სი.
ხმაწკ-რი--ლა ვი--ლი-ნო
-სალ-მე-ბა პა-ტა-რებს.
ჟურ-ნალს გაშ-ლის და გაკ-ვე-თილს
სულ სიმ-ღე-რით ა-ტა-რებს.
ად-გი-ლი თუ და-ვა-ლე-ბა
ყვე-ლა-სა აქვს თა-ვი-სი,
ბე-ჯი-თო-ბენ და სა-ღა-მოს
შინ მი-დი-ან ხა-ლი-სით.
ახ-ლა და-ძმებს წინ მი-უძღ-ვის
სი - ყვე-ლა-ზე მა-ღა-ლი,
-კან რე და დო მიჰყ-ვე-ბათ
დო-ლი-თა და ნა-ღა-რით.

გივი ჭიჭინაძე
რა ასაკის ბავშვისთვისაა ეს ლექსი საინტერესო?

როგორ ფიქრობთ, რა ასაკის ბავშვისთვის არის ეს ლექსი საინტერესო?ჩვენი ღირებულებებიkids.ge: ჩვენი ღირებულებები

ფავორიტებში დასამატებლად უნდა შეხვიდეთ სისტემაში.
ხოლო თუ ჯერ არ გაქვთ გახსნილი ანგარიში kids.ge-ზე, გაიარეთ რეგისტრაცია