საბავშვო ლექსები  ›   გივი ჭიჭინაძე   ›  დო, რე, მი, ფა, სოლ, ლა, სი

დო, რე, მი, ფა, სოლ, ლა, სი

ფავორიტებში დამატება
ყო-ველ დი-ლით ღიღინ-ღიღინ
იჩ-ქა-რი-ან სკო-ლა-ში
შვი-დი და-ძმა მუ-სი-კო-სი -
დო, რე, მი, ფა, სოლ, ლა, სი.
დო ყვე-ლა-ზე და-ბა-ლი-ა,
ეს ამ-ბა-ვი სულ არ ს-წყინს,
იმ და-ძმებს ხომ სკო-ლი-სა-კენ
დო მი-უძღ-ვის მუ-დამ წინ.
მა-თი სკო-ლა უც-ნა--რი
ნე-ტავ ახ-ლოს გაჩ-ვე-ნათ,
-სე გამ-ხი--რულ-დე-ბით,
თქვენც ი-სურ-ვებთ დარ-ჩე-ნას.
ვი--ლი-ნოს გა-სა-ღე-ბი
სკო-ლის კარ-თან დამდ-გა-რა,
შიგ კი მო-ჩანს ხუ-თი წვრი-ლი
კა-ფან-და-რა ქან-და-რა.
ქან-და-რაზე შე-გირ-დე-ბი
სკუპი-სკუპით სხდე-ბი-ან,
ერ-თი კარ-გად მო-უს-მი-ნეთ,
რა ლა-მა-ზი ხმე-ბი აქვთ!
სხვა და-ძმებიც აქ სწავ-ლო-ბენ,
ამ მხი--რულ სკო-ლა-ში,
მა-თაც ზუს-ტად ა-სე ჰქვი-ათ:
დო, რე, მი, ფა, სოლ, ლა, სი.
ხმაწკ-რი--ლა ვი--ლი-ნო
-სალ-მე-ბა პა-ტა-რებს.
ჟურ-ნალს გაშ-ლის და გაკ-ვე-თილს
სულ სიმ-ღე-რით ა-ტა-რებს.
ად-გი-ლი თუ და-ვა-ლე-ბა
ყვე-ლა-სა აქვს თა-ვი-სი,
ბე-ჯი-თო-ბენ და სა-ღა-მოს
შინ მი-დი-ან ხა-ლი-სით.
ახ-ლა და-ძმებს წინ მი-უძღ-ვის
სი - ყვე-ლა-ზე მა-ღა-ლი,
-კან რე და დო მიჰყ-ვე-ბათ
დო-ლი-თა და ნა-ღა-რით.

გივი ჭიჭინაძე
რა ასაკის ბავშვისთვისაა ეს ლექსი საინტერესო?

როგორ ფიქრობთ, რა ასაკის ბავშვისთვის არის ეს ლექსი საინტერესო?არაჯანსაღი კვება და მისი ნეგატიური გავლენა ბავშვზელიკა ბიწაძე: არაჯანსაღი კვება და მისი ნეგატიური გავლენა ბავშვზე
რა შედეგამდე შეიძლება მიგვიყვანოს არასწორი კვების რეჟიმმა, რამდენად მოქმედებს უმოძრაობა ბავშვის ჯანმრთელობაზე და რა გარემო პირობებმა შეუწყო ხელი ბავშვების ასეთ უმოძრაობას და წონაში მატებას
ბავშვებზე ძალადობა: ძალადობის მიზეზები და შედეგებიქეთევან ოდიშარია: ბავშვებზე ძალადობა: ძალადობის მიზეზები და შედეგები
რა არის ძალადობის მიზეზი და რა შედეგები მოყვება მას. რა მდგომარეობაა დღეს საქართველოში ამ თემასთან დაკავშირებით.
ბავშვები და კომპიუტერილიკა ბიწაძე: ბავშვები და კომპიუტერი
ბავშვობა ალბათ ის პერიოდია, რომელსაც მოზრდილ ადამიანთა უმრავლესობა მუდამ შენატრის და ხშირად დროის უკან დაბრუნებაზე ოცნებობს.
კომპიუტერული თამაშების  ნეგატიური და პოზიტიური გავლენა ბავშვებზექეთევან ოდიშარია: კომპიუტერული თამაშების ნეგატიური და პოზიტიური გავლენა ბავშვებზე
რა დადებითი და უარყოფითი გავლენა შეიძლება მოახდინოს ბავშვებზე კომპიუტერულმა თამაშებმა. გაიგეთ თუ რომელი თამაში როგორ გავლენას მოახდენს ბავშვებზე.

ფავორიტებში დასამატებლად უნდა შეხვიდეთ სისტემაში.
ხოლო თუ ჯერ არ გაქვთ გახსნილი ანგარიში kids.ge-ზე, გაიარეთ რეგისტრაცია