kids.ge logo
kids.ge-ს რჩევები   ›   წაუკითხეთ ბავშვს მის ოთახში ან მისთვის საყვარელ ადგილას
ფავორიტებში დამატება
წაუკითხეთ ბავშვს მის ოთახში ან მისთვის საყვარელ ადგილას, საყვარელი ნივთების გარემოცვაში. ამ შემთხვევაში ის უფრო ყურადღებით მოგისმენთ, უფრო ადვილად დაიმახსოვრებს და კითხვის პროცესი მისთვის უფრო სასიამოვნო გახდება.