kids.ge logo

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები და მეცნიერების კომუნიკაცია

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები და მეცნიერების კომუნიკაცია

პროგრამის მიზანია, ბავშვებს ავუხსნათ და დავანახოთ თუ რა არის მეცნიერება და როგორ მუშაობს ის; რა არის ზოგადად მეცნიერული აზროვნების მოდელი; როგორ მიიღება პასუხები იმ შეკითხვებზე, რაც ყველა ჩვენგან აინტერესებს; როგორ შეიძლება ამ მოდელის სხვადასხვა მეცნიერებებზე განზოგადება და როგორ უნდა გადმოსცეს მეცნიერმა მისთვის სასურველი სათქმელი სხვებისთვის გასაგებ ენაზე, როგორ უნდა დაიწეროს სხვადასხვა ფორმის და ფორმატის ტექსტები; როგორ მომზადდეს ის დასაბეჭდადა და გამოსაქვეყნებლად.

პროგრამას გაუძღვებიან: თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორი, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მეცნიერ-თანამშრომელი, არქეოლოგი ანა მგელაძე და ხელოვნებათმცოდნე ჟურნალისტი, National Geographic Magazine - საქართველოს მთავარი რედაქტორი ნათია ხულუზაური.

ჩვენი მოსწავლეები აწყობენ „ლუსის“ - 3.2 მილიონი წლის წინანდელი განამარხებული ავსტრალოპითეკი აფარენსის ჩონჩხს.

საგნები

პროგრამის ფარგლებში, შაბათ დღეს მოსწავლეებს ჩაუტარდებათ სამი შეხვედრა (45 წუთიანი გაკვეთილი) შემდეგ მიმართულებებში:

 • საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები;
 • ამბის თხრობა და შემოქმედებითი წერა;
 • ხატვა.

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები - შერჩეულია მეცნიერების ისეთი დარგები, რომელიც განსაკუთრებით საინტერესოა ყველა ბავშვისათვის. მათ შორის: ბიოლოგიური ანთროპოლოგია, პრეისტორია, არქეოლოგია, გეოლოგია და სხვ. საგანზე მოსწავლეები გაეცნობიან ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა:

 • როგორ და რატომ ვაჯგუფებთ ცოცხალ ორგანიზმებს? 
 • ცოცხალი არსებების გენეალოგიური ხე;
 • რა არის მეცნიერული თეორია და როგორ მუშაობს ის?
 • რა არის ბუნებრივი გადარჩევა?
 • არქეოლოგიური მტვერიდან მეცნიერის კაბინეტამდე;
 • რა არის განამარხება?
 • დედამიწის გეოლოგიური აგებულება და მისი ასაკი;
 • დიდი აფრიკული რიფტი და ვულკანები;
 • ზეზვა, მზია და სხვა აღმოჩენები საქართველოდან;
 • და უამრავი სხვა საინტერესო საკითხი...

ამბის თხრობა და შემოქმედებითი წერა - ჩვენი ამოცანაა, მოსწავლეებს განუვითარდეთ წაკითხულის გააზრებისა და სხვისთვის ინფორმაციის გადაცემის უნარები; შეეძლოთ კრიტიკული აზროვნება და არ ეშინოდეთ საკუთარი აზრის გამოხატვის, პოზიციის დაცვის, საფუძვლიანი კონტრარგუმენტის შემთხვევაში ოპონენტთან დათანხმების, კითხვების დასმისა და კრიტიკის მიღება. მათთვის საინტერესო იყოს როგორც სამეცნიერო ისე, პოპულარულ ტექსტებზე მუშაობა. შეძლონ ნამუშევრის დაგეგმვა და სწორად სტრუქტურირება, რაც საშუალებას მისცემთ შექმნან სრულყოფილი ნამუშევარი. კურსის ზოგადი მიზნებია:

 • მოზარდებს განუვითაროს წაკითხულის შინაარსის გააზრებისა და წერილობითი ფორმით გადმოცემის უნარი;
 • საავტორო ტექსტების შემუშავებისა და ამბის თხრობის უნარები;
 • რეცენზიის წერისა და კონსტრუქციული კრიტიკის უნარი;
 • ჯანსაღი კრიტიკის მიღების უნარი;
 • მოზარდებისთვის სამეცნიერო-პოპულარული ჟურნალისტიკის საფუძვლების გაცნობა;
 • კონკრეტული თემის სიღრმისეული დამუშავებისა და შემდეგ სხვადასხვა მედიაში გადატანის უნარი;
 • სამეცნიერო-აკადემიური ტექსტის დამუშავებისა და საზოგადოების საკომუნიკაციო ენაზე „თარგმნის უნარი“ და სხვ.

ხატვა - ფერწერა, გრაფიკა. მოსწავლეები შეისწავლიან აკადემიური ხატვის საფუძვლებს. მათ შორის კომპოზიციას, შუქ-ჩრდილებს, პერსპექტივას, ფერთა პალიტრას, გეომეტრიული ფორმებს, ფორმას სივრცესთან მიმართებაში და ა.შ. თუმცა გარდა ამისა, პროგრამის თემატიკიდან გამომდინარე მოსწავლეები გაეცნობიან ძველ და თანამედროვე სამეცნიერო ილუსტრაციებს, მათი შექმნის ტექნიკებს; შეადგენენ პროგრამის ფარგლებში გავლილი მასალის პოსტერებს და საინფორმაციო დაფებს. ხატვის კურსს გაუძღვება Kids.ge-ს ხატვის პედაგოგი, მხატვარი, დიზაინერი თათია ასკილაშვილი.

ანა მგელაძე

პროგრამას უძღვებიან

ანა მგელაძე - თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორი, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მეცნიერ-თანამშრომელი, არქეოლოგი.

 

ნათია ხულუზაურინათია ხულუზაური - ხელოვნებათმცოდნე ჟურნალისტი, National Geographic Magazine - საქართველოს მთავარი რედაქტორი.

მისი ხელმძღვანელობით National Geographic Magazine – საქართველოს მიერ მომზადებული ადგილობრივი მასალა 8-ჯერ დასახელდა სათაო ოფისის მიერ Best Edit-ად, ჟურნალი 7-ჯერ დაიბეჭდა ქართული ყდით, გამოქვეყნებულ ქართულ მასალაზე დაყრდნობით მოამზადდა 9 მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი, დაარსდა ფოტოკონკურსი Yourshot-საქართველო, შეიქმნა კავკასიის ბიომრავალფეროვნების რუკის ბეჭდური და მუდმივად განვითრებადი ელექტრონული ვერსიები და განახლდა ჟურნალის ოფიციალური ვებ-გვერდი.

ნათია ხულუზაური 2009 წლიდან 2022 წლამდე იყო საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თანამშრომელი, ხოლო 2012 წლიდან 2021 წლამდე იყო საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ჟურნალის „მუზეუმი” ქართული და ინგლისური ვერსიების რედკოლეგიის წევრი და კოორდინატორი.

2015 წელს 4 თვით იმყოფებოდა აშშ-ის George Washington University-ში Carnegie Research fellowship-ისა და NCEEER fellowship-ის ფარგლებში, რამაც საშუალება მისცა კვლევა ეწარმოებინა აშშ-ის წამყვან სახელმწიფო და კერძო მუზეუმებსა და კულტურულ-სამეცნიერო ინსტიტუციებში. ამავე პროგრამის ფარგლებში გაიარა სტაჟირება National Geographic-ის სათაო ოფისში და ამერიკის მეტროპოლიტენ მუზეუმში (MET).

ნათია ხულუზაური 2016 წელს, მუზეუმების საერთაშორისო საბჭოს (ICOM) 24-ე გენერალურ კონფერენციაზე, მილანში, აირჩიეს ICOM-ის კოლექციებისა და არქეოლოგიური და ისტორიული მუზეუმების საერთაშორისო კომიტეტის (ICMAH) მმართველი საბჭოს წევრად სამი წლის ვადით. National Geographic Magazine – საქართველოში მთავარ რედაქტორად დანიშვნის შემდეგ მან უარი თქვა მმართველი საბჭოს წევრობაზე.

ფოტო: National Geographic Magazine - საქართველო/Cloud Studio.
ვრცლად: https://nationalgeographic.ge/team/natia-khuluzauri/

 

მეცადინეობების განრიგი

სამივე ასაკობრივ ჯგუფებში, მეცადინეობები ტარდება შაბათ დღეს. შეხვედრები იწყება 13:00 საათზე და გრძელდება 15:25-მდე.

 

ბავშვების ასაკი

ჯგუფები დაკომპლექტებულია ბავშვის ასაკის მიხედვით. პროგრამის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ბავშვების მინიმალური ასაკი 10 წელია. დიდების ჯგუფებში კი 15-16 წლის მოსწავლეების მიღებაც არის შესაძლებელი.

 

სწავლის საფასური

სწავლის საფასურია 140 ლარი თვეში (ფასში შედის სრულად საჭირო მასალის და ინვენტარის ფასი); დედმამიშვილების შემთხვევაში, სწავლის საფასური თითო ბავშვზე 120 ლარია.

 

პროგრამაზე რეგისტრაცია

პროგრამაზე რეგისტრაცია შესაძლებელია როგორც ონლაინ, ასევე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ 599 93 25 14. 

რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტაცია:

 • ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი;
 • მშობლის (მეურვის) პირადობის მოწმობის ასლი;

* ასლების გადაღება შესაძლებელია ჩვენთან სასწავლო ცენტრში.

„ჯენი“
ნახატის ავტორი:
ნატალი ცვარიანი (6 წლის)

დაამატე შენი დახატული კლიპარტი
decoration
Kids.ge-ს რჩევები

ყოველთვის თქვით სიმართლე

თქვენც ხომ ელით იგივეს შვილისგან, არა?

დავით ცვარიანის ბლოგი - მე ვწმენდ!
დავით ცვარიანის ბლოგი - მე ვწმენდ!

ალბათ ბევრი ჩვენგანი შეწუხებულია ქალაქში, განსაკუთრებით ასფალტიან ზედაპირებზე ძაღლების მიერ დატოვებული სიურპრიზებით. თუმცა სიმართლე ისაა, რომ ეს არა ძაღლის, არა...

ყველა უფლება დაცულია.
kids.ge © 2011 - 2023